Novi prijedlog: Naknadu štete će snositi osiguranje kod kojeg je vozilo osigurano

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH odobrio je u vidu nacrta izmjene i dopune Zakona o osiguranju od odgovornosti za vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti.

”Temeljni razlozi za izmjene su uređenje tržišta osiguranja od odgovornosti za vozila, sprječavanje negativnih pojava na tržištu osiguranja, stvaranje pravnog osnova za funkcioniranje jedinstvenog tržišta osiguranja u BiH i osiguranje jednakih prava osiguranika i oštećenika”, rekla je zamjenica premijera i federalna ministrica financija Jelka Milićević.

Osnovni problem, koji je već duže razdoblje prisutan u provođenju ovog osiguranja od auto odgovornosti, je “nepoštivanje administrativno utvrđene premije od biroa osiguranja, koja nije promijenjena od 1998. godine”.

Od 2005. kada je navedeni Zakon stupio na snagu u Federaciji, nisu doneseni novi usuglašeni uvjeti i tarife za osiguranje od odgovornosti za vozila.

Nelojalna konkurencija

To je trebalo biti u obvezi udruženja osiguravatelja u BiH u skladu sa zakonom, a koje nikada nije uspostavljeno.

”Tako je na tržištu osiguranja od autoodgovornosti prisutno posredno i neposredno davanje nedozvoljenih popusta, što potiče nastajanje nelojalne konkurencije. Na ovaj način dolazi do financijskog slabljenja financijskog položaja društava za osiguranje”, kazala je Milićević.

Zato je zastupnik Kluba Bošnjaka Admir Hadžipašić predložio da naknadu štete snosi osiguranje kod kojeg se vrši osiguranje vozila, a ne osiguranje koje je prouzročilo štetu. Ovaj prijedlog je prihvatio i Klub Hrvata u Domu naroda.

Budući da se premija osiguranja ne utvrđuje u skladu s procjenom rizika, to dovodi i do nemogućnosti naknade štete osiguraniku u slučaju nastanka osiguranog slučaja.

Ministrica je podsjetila da je u Republici Srpskoj drugu godinu na snazi Zakon, kojim se uvela postupna liberalizacija utvrđivanja tarifa premija. To je smatra Milićević dovelo do narušavanja jedinstvenog tržišta osiguranja u BiH.

Imajući u vidu uvođenje supervizije bazirane na sustavu upravljanja rizicima kao preduvjeta za stabilnost sektora osiguranja predlaže se “u razdoblju od osam godina fazna liberalizacija cijena osiguranja od autoodgovornosti za vozila”.

”Na način da u prvih pet godina, od dana stupanja na snagu zakona, društva za osiguranje koriste zajedničku tarifu premija i cijene koje se donose u Agenciji za nadzor osiguranja. Najmanje tri godine je razdoblje djelomične liberalizacije i društva za osiguranje će koristiti vlastitu tarifu premija i cjenik za osiguranja od autoodgovornosti. Na to će se morati dobiti prethodna suglasnost Agencije za nadzor osiguranja”, pojasnila je Milićević.

Osim toga, društva za osiguranje će biti dužna u izračunavanju tarife premije primjenjivati smjernice koje donosi Agencija.

Potpuna liberalizacija predviđa da će stupiti osam godina od stupanja na snagu zakona i tada više neće biti potrebna prethodna suglasnost Agencije na vlastitu tarifu premije i cjenik za osiguranje od autoodgovornosti.

”Sustav slobodnog određivanja cijena osiguranja za vozila je u skladu s načelima funkcioniranja slobodnog tržišta, a ujedno usklađivanje sa zahtjevima direktive Europske unije. Uvođenjem sustava slobodnog određivanja cijena osiguranja od autoodgovornosti na domaćem tržištu osiguranje bi postalo konkretnije”, zaključila je Milićević.

S obzirom na to da je uočen pad cijena osiguranja, dodaje da to upućuje da će sama liberalizacija biti povoljna i za korisnike proizvoda osiguranja.

”Međutim, u dugom roku očekuje se da će doći do uspostavljanja optimalne razine cijene autoosiguranja u skladu s poduzetim rizikom”, izjavila je zastupnicima zamjenica ministra i federalna ministrica financija  Milićević u obrazloženju zakona.

FENA

1 komentar

 1. Ovo mi lagano miriše na novu pljačku. Sav ovaj tekst odnosi se na osiguravajuće kuće i državu, da slučajno ne bi bile oštećene (odnosno da im ne bi pao profit).

  Šta je sa pravom OSIGURANIKA.
  – Nek mi se javi osiguranik koji je uspio naplatiti punu materijalnu štetu (odnosno cjelokupan trošak popravke)
  Mislim na obične ljude, ne na one koji namještaju prometne, pa naplaćuju od osiguranja,
  a to rade pomoću veza pa dijele lovu.

  – Ne daj bože totalne štete. Isplatu ti rade po nekim svojim tablicama, a novac koji ti ponude ne može pokriti ni dvije trećine vrijednosti istot takvog vozila na našem tržištu. Nije mi jasno po kojim oni to cijenama i tržištima računaju.
  Mi smo u BiH, prisilite ih da poosluju po standardima BiH.

  Zašto se ne štite osiguranici. Mislim da smo vas birali “Dragi POLITIČARI” da štitite narod od LIHVARA, a ne obratno.

  Ovim svojim novim zakonima osiguranicima tjerate iz džepa puno više novca, i bogatstvo trpate u džepove osiguravatelja, a za to ne dobijamo a ma baš ništa.

  Ostaje:
  – Teško do naplate osiguranja
  – Nemoralne procjene i ponude za isplatu štete
  – Sudovi kojima moramo istjerivati prava
  – Dogo vrijeme naplate
  – itd.

  Ništa se tu ne mjenja, samo još jedna pljačka sirotog naroda.

  Like(2)Dislike(0)

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.