VLADA ŽZH: 2. i 3. svibnja 2016. godine proglašeni su neradnim danima

Vlada Županije Zapadnohercegovačke, na 38. sjednici održanoj u petak u Širokom Brijegu, donijela je

Odluku o privremenoj Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja;

Odluku o donošenju programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za zaštitu okoliša“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu;

Odluku o planu i programu održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove cesta u 2016. godini;

Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj: 755/1 k. o. Mokro, Široki Brijeg;

Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj: 1781/1 i dijelu k. č. broj: 1867/1 k. o. Mamići Gornji, Široki Brijeg i Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj: 255/1 k. o. Ljuti Dolac, Široki Brijeg.

Odlukom Vlade, 2. i 3. svibnja 2016. godine (ponedjeljak i utorak) proglašeni su neradnim danima u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Vlada je imenovala osobu ovlaštenu za obavljanje ovlasti i obveza na osnovi državnog kapitala u poduzećima SLOGA d. o. o. Široki Brijeg, OPĆE TRGOVAČKO PODUZEĆE LIŠTICA p. o. o. Široki Brijeg i KONFEKCIJA d. d. Široki Brijeg.

Na prijedlog ministra financija, Vlada je usvojila Periodično izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za IV. kvartal 2015. godine.

Također, Vlada je primila k znanju Izvješće o radu Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu, kao i Plan i program rada Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu.

Na sjednici Vlada je prihvatila Izvješće o radu Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu;

Izvješće o radu Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu;

Plan i program rada Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu;

Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu te Izvješće o stanju gubitka i uzrocima istog Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu.

vladazzh.com

3 komentara

  1. Svaka čast redovno uplaćivaju plaće i doprinose kao i sve ostale uplate poput porodiljnog pa mogu neradit a znali iko izračunat koliko će bit dnevnica plaćeno za ove neradne dane ovo im je jedan razlog da ih se podrži na idućim izborima

    Like(1)Dislike(0)
  2. Neradni su njima, ali nama…

    Like(1)Dislike(0)
  3. Da prenose sve dobro su poceli ima li iko pameti sta rade jel to ima vani vec u nasoj zlibini jadnoj

    Like(0)Dislike(0)

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.