Alfa Therm d.o.o. Mostar raspisuje natječaj za posao; potreban veći broj djelatnika

Alfa Therm je centar za termoenergetska rešenja iz oblasti grijanja, klimatizacije i ventilacije, koji nudi kompletnu uslugu projektiranja, montaže, održavanja i servisiranja vodeći računa o energetskoj efikasnosti i očuvanju životne sredine.

Ova tvrtka traži više izvršitelja za poslove na terenu.

NATJEČAJ:
Za sljedeća radna mjesta:

1. Monter sustava klimatizacije i ventilacije – više izvršitelja
2. Elektro monter i serviser sustava klimatizacije –  više izvršitelja

Uvjeti natječaja:
– Strukovna zanimanja tehničke struke III, IV, V ili VI stupnja obrazovanja
– Sklonosti i sposobnosti zanatskim radovima i timskom radu
– Posjedovanje putne dokumentacije za rad na terenu
– Radna i zdravstvena sposobnost

Kandidati su dužni dostaviti sljededu dokumentaciju:
– CV ( životopis )
– Kopije svjedožbi svih godina obrazovanja III, IV, V ili VI stupnja obrazovanja
– Kopiju osobne iskaznice
– Certifikate i uvjerenja kao dokaz završenih obrazovanja, tečajeve i sl.
– …
Ostale napomene:
– Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad
– Rad se obavlja na području cijele BiH i inozemstva
– U prijavi naglasiti za koje radno mjesto se prijava odnosi
– Mogude su prijave kandidata sa iskustvom ali i bez iskustva sa odgovarajudi sklonostima za
tehnička zanimanja
– Odabir kandidata vršit de se u suradnji sa ovlaštenim agencijama za ljudske resurse
– Oglas ostaje otvoren do 20.02.2016.
– Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom dostaviti na e.mail: alfatherm@alfatherm.com
ili preporučeno putem pošte na adresu Alfa Therm doo, Bišće polje bb, 88000 Mostar
sa naznakom „ ZA NATJEČAJ „
– Sve nepotpune i nepravovremene prijave nede se uzimati u razmatranje
– Pristiglu dokumentaciju Alfa Therm doo nije dužan vratiti kandidatima

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.