Približava se vrijeme godišnjih odmora, a mnogi uz planove gdje će ih provesti spremaju sa sobom male pokretne ljekarne, po principu „zlu ne trebalo“.

Velika većina građana, vjerojatno i sada ne zna da ako imaju uredno ovjerenu zdravstvenu knjižicu, da imaju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu u čak 16 europskih zemalja.

BiH ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju sa Srbijom, Crnom Gorom, Hrvatskom, Makedonijom, Slovenijom, Mađarskom, Turskom, Nizeozemskom, Austrijom, Njemačkom, Italijom, Belgijom i Luksemburgom.

Sporazumi su potpisani i sa Velikom Britanijom, Češkom i Slovačkom, ali za te zemlje se ne izdaju ino-obrasci, jer su drugačije regulirani i bitno je da osiguranici, ako im zatreba medicinska pomoć u tim zemljama, kod sebe imaju bh.putovnicu, piše Večernji list BiH.

Da biste ostvarili pravo na liječenje u inozemstvu potrebno je prije puta pribaviti dvojezični obrazac ako putujete u zemlju s kojom BiH ima zaključen Međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju. Potvrdu, odnosno odgovarajući dvojezični obrazac, izdaje isključivo ZZO FBiH ili Republički fond za ZO u mjestu prebivališta.

U slučaju da je izdat odgovarajući dvojezični obrazac, troškove zdravstvene zaštite će isplatiti Zavod ili Fond, a u slučaju da je izdata pomenuta potvrda, troškovi će se refundirati u cjelini ili djelimično.

Nadležni županijski zavod osiguranim osobama na osnovu pismenog zahtjeva, izdaje potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, odnosno odgovarajući dvojezični obrazac koji se može izdati samo osobama koje nemaju akutna oboljenja ili ne boluju od kroničnih bolesti koje zahtjevaju duže liječenje i stalni nadzor liječnika.

Pravo na besplatno osiguranje uz odgovarajući obrazac imaju i članovi obitelji osigurane osobe na osnovu Člana 20. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Ukoliko se zadesi u nekoj od navedenih zemalja, a zatreba mu hitna medicinska pomoć, a nije izvadio ino obrazac, zdravstvena ustanova koja je zbrinula osiguranika je dužna da obavijesti zdravstveno osiguranje te zemlje o prijemu bh. osiguranika na liječenje.

Nakon toga, zdravstveno osiguranje zemlje u kojoj je osiguranik zbrinut kontaktira FZO RS ili Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH sa zahtjevom za naknadno izdavanje obrasca. Zahtjev razmatraju stručne službe Fonda u RS, odnosno Zavoda U FBiH,i o odluci odmah obavještavaju nadležno zdravstveno osiguranje zemlje u kojoj osiguranik privremeno boravi. Ukoliko se zahtjev odobri, troškove će snositi Fond.

Pored besplatnog sve se više nudi i putno zdravstveno osiguranje koje se plaća oko 1 KM dnevno, s time da je ograničeno na 90 dana.

Osiguranje pokriva ambulantno liječenje, nabavku neophodnih lijekova i medicinskog materijala, prijevoz do najbliže zdravstvene ustanove, bolničko liječenje, prijevoz u zemlju, stomatološke intervencije, kao i druge troškove vezane za iznenadnu bolest ili povredu.

Standardna polica odnosi se na osigura ni iznos od 30.000 eura što znači da će osiguravač isplatiti troškove liječenja do tog iznosa zasmještaj i boravak u bolničkim ustanovama, te eventualni prijevoz osiguranika u BiH.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here