Bivša Vlada oštetila FBiH za 19 milijuna KM

Vlada FBiH poduzima korake kako bi ispravila određen propuste bivše “platfomaške” Vlade. Naime, nedavno je usvojila informaciju o neisplaćenim obavezama Republike Srpske na ime raspodjele prihoda od neizravnih poreza za 2012. godinu te je naložila da se pokrene sudski spor za realizaciju obračunatih, a neizvršenih potraživanja Federacije BiH od Uprave za neizravno oporezivanje na teret prihoda Republike Srpske u iznosu 19,490.329,40 KM, piše Večernji list BiH. Podsjećanja radi, Upravni odbor UNO-a je u 2013. godini na svojoj sjednici zaključio kako nije bilo suglasnosti za usvajanje odluke o drugom privremenom izjednačenju između korisnika raspodjele neizravnih poreza s jedinstvenog računa UNO-a za 2012. godinu.

Pravilnikom o izračunu koeficijenata doznačavanja entitetima propisuje se metodologija i postupak raspodjele neizravnih poreza koji se doznačavaju entitetima, a koji preostanu nakon raspodjele prihoda od neizravnih poreza prikupljenih na jedinstveni račun Uprave za neizravno oporezivanje za minimalne rezerve, financiranje institucija BiH, Brčko Distrikta i dr. Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje, u okviru svojih nadležnosti, donosi odluke o privremenim koeficijentima za raspodjelu preostalog iznosa neizravnih poreza, koje se potom dostavljaju na izvršenje, kao i posebnu odluku o konačnom izjednačenju između korisnika raspodjele, a na osnovi prijedloga koeficijenata za privremena izjednačenja (prvo i drugo privremeno izjednačenje) prateći metodologiju i postupak raspodjele propisane ovim pravilnikom.

Prema podacima o krajnjoj potrošnji iskazanoj u prijavama poreza na dodanu vrijednost na dan 31. siječnja 2013. godine, a prema utvrđenoj metodologiji obračuna koeficijenata raspodjele entitetima i obračunu drugog privremenog izjednačenja, trebalo je biti alocirano Federaciji BiH 2.644,403.370,55 KM i Republici Srpskoj 1.334,811.818,21 KM, što je razlika od 19,490.329,40 KM u korist Federacije BiH.

Konkretno u ovom slučaju, Federacija BiH je oštećena za 19,490.329,40 KM i izjednačenje po osnovi ovih potraživanja trebalo se već realizirati u 2013. godini na teret prihoda Republike Srpske, s obzirom na to da su se za sljedeće godine izvršila izjednačenja koja su bila na štetu Federacije BiH.

Naime, nije se poštovao jedinstveni princip obračuna i izvršenih izjednačenja, nego se primjenjivao različit pristup obračuna i izvršavanja izjednačenja kada je riječ o Federaciji BiH i Republici Srpskoj, odnosno na štetu Federacije BiH. S obzirom na to da je donošenje odluke o drugom privremenom izjednačenju između korisnika raspodjele prihoda od neizravnih poreza s jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje za 2012. godinu i odobravanje njezina izvršenja u nadležnosti Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje i da do današnjeg dana nije postignut sporazum o prijedlogu odluke, Vlada FBiH će pokrenuti sudski spor za realizaciju obračunatih, a neizvršenih potraživanja Federacije BiH od Uprave za neizravno oporezivanje na teret prihoda Republike Srpske u iznosu 19,490.329,40 KM.

VL

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.