Čitluk: Vijećnici ne žele raditi za 1 KM

Na prijedlog čitlučkih vijećnika Saše Grgića i Drage Vasilja na petoj sjednici Općinskog vijeća Čitluk, razmatrane su izmjene i dopune Odluke o visini naknada za vijećnike Općinskog vijeća Čitluk.

Predlagači su predložili da se naknade vijećnika smanje na 1 KM, s izuzetkom vijećnika koji nemaju zasnovan radni odnos, a o ovom prijedlogu vijećnici su se izjašnjavali tajnim glasovanjem, prilikom kojeg su samo tri vijećnika podržala prijedlog za smanjenje naknada.

Peta sjednica Općinskog vijeća Čitluk održana je jučer u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk. Na jučerašnjoj sjednici Vijeće je usvojilo Odluku o usvajanju ostvarenja Proračuna općine Čitluk u 2016. godini, Odluku o prijevozu učenika osnovnih škola na području općine Čitluk, Plan aktivnosti borbe protiv korupcije u općini Čitluk 2017. – 2021. i niz drugih akata.

Planom Proračuna za 2016. godinu, prihodi i primici su planirani u iznosu od 7.107.000,00 KM te su isti ostvareni 103,09% što iznosi 7.326.760,19 KM, navedeno je službenoj stranici Općine Čitluk.

S druge strane, u Planu Proračuna za 2016.godinu tekući i kapitalni rashodi planirani su u iznosu od 7.107.000,00 KM, od toga tekuća pričuva 10.000,00 KM, a ostvarenje je 100,25% ili 7.124.629,06 KM.

Vijećnici Općinskog vijeća Čitluk na 5. sjednici usvojili su Odluku o prijevozu učenika osnovnih škola na području općine Čitluk. Ovom odlukom utvrđuju se: način prijevoza učenika, uvjeti i način korištenja besplatnog prijevoza učenika osnovnih škola na području općine Čitluk, prijevoz učenika sa posebnim potrebama u specijaliziranu osnovnu školu u Mostaru i linije za ugovoreni prijevoz učenika na području općine Čitluk. Vijećnici su navedenu odluku osvojili jednoglasno.

Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće Čitluk dalo je suglasnost na Pravilnik o uvjetima, načinu i visini pristojbe za priključenje na javnu kanalizaciju. Spomenutim Pravilnikom uređuje se postupak priključenja na objekte i uređaje sustava javne odvodnje otpadnih voda na području općine Čitluk, a na poseban način: obveze korisnika i davatelja usluga kod postupka priključenja, tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje, rokovi za priključenje i naknada za priključenje.

Također, vijećnici su donijeli Plan aktivnosti borbe protiv korupcije u općini Čitluk 2017. – 2021.

U okviru svakog od strateških ciljeva definiranih Planom utvrđene su mjere i aktivnosti, nositelji aktivnosti, rokovi za realizaciju i pokazatelji postignutih rezultata.

Izvješća o radu u 2016. godini ustanova kojima su na čelu na 5. sjednici Općinskog vijeća Čitluk vijećnicima su prezentirali Zdenko Markota, ravnatelj Centra za socijalni rad, i Radmila Jakiša, ravnateljica Gradske ljekarne Čitluk. Oba izvješća su dobila jednoglasnu potporu vijećnika.
Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Čitluk imenovani su članovi: Odbora za Kodeks ponašanja izabranih predstavnika – vijećnika u Općinskom vijeću Čitluk i članovi Odbora za nadzor nad realizacijom Strategije razvitka općine Čitluk.

U Odbor za Kodeks ponašanja izabranih predstavnika – vijećnika u Općinskom vijeću Čitluk imenovani su Ilija Šego, Marina Zubac, Dragan Kozina, Ivana Grbavac, Antonija Rotim.

U Odbor za nadzor nad realizacijom Strategije razvitka općine Čitluk imenovani su Danijel Ćavar, Mario Milićević, Jure Džida, Pero Selak, Slaven Markota, Franjo Primorac i Ivan Stojić.

3 komentara

 1. Sto se ljubo grizelj ne odrekne place u korist studenata ionako ima knjgovodstveni ured i tamo je pola radnog vremena, smecar

  Like(3)Dislike(4)
 2. Ha, ha, ha,
  Jeste li vi normalni, tko će raditi za 1 km za “dobrobit, najdrazih građana” , zbog kojih su oni jel’te u službi?

  Like(0)Dislike(0)
 3. Tko ćđ radit onako težak posa za 1km,te sidi,tđ diži ruku,te čitaj materijale,a plaća ide u matičnoj firmi

  Like(0)Dislike(0)

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.