Donesena Odluka o visini regresa u institucijama BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 68. sjednici donijelo je Odluku o visini osnovice za obračun plaće i regresa zaposlenim u državnim institucijama za sljedeću godinu.

Donesena je Odluka o visini regresa u institucijama BiH. Njima se utvrđuje pravo na regres za godišnji odmor za 2017. godinu u visini od 300,00 KM, piše N1.

Istovremeno, Odlukom se utvrđuje i visina osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

Osnovica za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu utvrđuje se u iznosu od 475,69 KM. Za realizaciju ove Odluke zadužuju se institucije Bosne i Hercegovine na koje se ova Odluka odnosi i Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.1.2017. godine do 31.12.2017. godine.

Ukoliko proračun za sljedeću fiskalnu godinu ne bude usvojen do 31. prosinca tekuće godine, osnovica za obračun plaće utvrđena u skladu sa odredbama člana 7. stav (1) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine primjenjivat će se tek od sljedećeg mjeseca od dana usvajanja proračuna.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.