Evo koja su zanimanja i dalje najtraženija u BiH

Na osnovu podataka koje objavljuju institucije nadležne za domaće tržište rada, a prema broju objavljenih oglasa, evidentno je da je situacija sa suficitarnim i deficitarnim zanimanjima jednaka već nekoliko godina – izjavio je za Fenu direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić.

Najtraženija zanimanja u BiH s visokom stručnom spremom (VSS) su: IT inženjer, softver inženjer, inženjer elektrotehnike, građevinski inženjer, diplomirani farmaceut, te doktor medicine-specijalist.

Sa srednjom stručnom spremom (SSS) to su: prodavač i ugostitelj, strojovođa, operater za unos podataka, tehničar za građevinske materijale, tehničar za sigurnost prometa.

A od VKV i KV radnika to su: monter u građevini, krojač, zidar, varioc, kožar, asfalter, kranist.

Agencija za rad i zapošljavanje BiH po svojoj nadležnosti posreduje u zapošljavanju naših građana samo na inozemnim tržištima rada. Za domaće tržište rada su nadležni entitetski zavodi za zapošljavanje, Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH i županijske službe za zapošljavanje u FBiH.

– Prema podacima tih institucija suficitarna zanimanja sa VSS su: dipl. kriminalist, dipl. ekonomist, dipl. pravnik, dipl. politolog, dipl. novinar, socijalni radnik, prof. socijologije, dipl. pedagog. I dalje prema broju oglasa najviše su traženi pravnici i ekonomisti, ali zbog hiperprodukcije kadrova, ta su zvanja i dalje najčešća na evidencijama nezaposlenih – naveo je Bandić.

Što se tiče SSS među suficitarnim zanimanjima su: trgovac, ekonomski tehničar, strojarski tehničar, maturant gimnazije, prometni tehničar, a od KV i VKV: bravar, vozač motornih vozila, prodavač, frizer-vlasuljar, metalostrugar.

– Navedeni podaci variraju ovisno od entiteta i županija, a detaljne informacije imaju entitetski zavodi za zapošljavanje, te Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH – dodao je Bandić.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.