Federacija BiH zapošljava još 30 inspektora zbog rada ‘na crno’

Federalna uprava za inspekcijske poslove ima ambiciozne planove za ovu godinu. Prema izvješću koje je dostavljeno federalnoj Vladi, ova institucija će za 2017. godinu imati nekoliko prioriteta, a jedan od najvažnijih ciljeva je smanjenje rada “na crno”.

Novi zakon

S obzirom na to da je donesen novi Zakon o inspekcijama Federacije BiH, obveza ove Uprave je u skladu s pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta izvršiti kadrovsku popunu prioritetnih ispražnjenih pozicija. Ono što je donio novi zakon, a što prati europske inicijative i zahtjeve jest uspostava novih organizacijskih jedinica/inspektorata za kontrolu hrane, Sektora unutarnje kontrole i Sektora granične inspekcije, što zahtijeva angažiranje novih ljudskih potencijala. U tom pogledu s aspekta rizika ostaje otvoreno pitanje da Vlada Federacije BiH odobri zahtjev Uprave, s aspekta većeg broja zaposlenih u odnosu na trenutačnu situaciju, kao i popuna zaposlenika s obzirom na proračunske projekcije za 2017. i određenja Vlade Federacije BiH u pogledu utvrđenoga moratorija novog zapošljavanja. U kontekstu poduzimanja mjera na sprečavanju “sive ekonomije”, a u vezi s rezultatima inspekcijskih nadzora i ustanovljenim nalazima u istim, Vlada Federacije BiH dala je opću suglasnost za zapošljavanje dodatnih 30 inspektora pri čemu nadležna ministarstva (FMF i FMP) nisu još službeno dala suglasnost vezano uz tehničku realizaciju navedene odluke Vlade Federacije BiH.

3 komentara

  1. Pohapsi penzionere koji rade da nama mladim ne snizuju cjenu rada . I penzioneri da da razduze kartice vozaca da vozaci mogu malo zaspat U 70 posto firma rade penizioneri a pogotovo u gradevini i kao vozaci . Neka svatko pocme radit svoj posa . Spremite ispektore na teren a ne kurve koje se moze potplatit.

    Like(5)Dislike(0)
  2. Koliko treba platit da je se uvalit među njîh

    Like(0)Dislike(0)
  3. U posusju sad radi oko 50 penzionera

    Like(0)Dislike(0)

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.