Federacija će trošiti više od 2018.

”Dokument okvirnog proračuna Federacije BIH za razdoblje 2016 – 2018. godine izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunima Federacije BiH, i predstavlja preliminarni Nacrt proračuna Federacije BiH za 2016. godinu, kao i projekcije proračuna za 2017. i 2018. godinu”, priopćeno je nakon sjednice Vlade, koja je održana danas u Sarajevu.

Ovaj dokument, pojašnjava Vlada federacije, predstavlja stratešku osnovu za proces izrade godišnjeg proračuna, a njegov ključni cilj je postaviti makroekonomske, fiskalne i sektorske politike u središte procesa planiranja i izrade proračuna, imajući u vidu da je godišnji proračun jedan od osnovnih instrumenata kojima će biti realizirani ekonomski i socijalni prioriteti Vlade Federacije BiH.

”Polazište za njegovu izradu bile su makroekonomske projekcije i pretpostavke za naredno srednjoročno razdoblje, kao i prioriteti Vlade Federacije BiH usvojeni Programom rada Vlade za razdoblje 2016. – 2018. godina zajedno s ciljevima fiskalne politike”, priopćila je vlada.

Prema ovom dokumentu, nakon pada BDP-a od 0,1 posto u prošloj godini, ove godine je projiciran rast BDP-a od 2,6 posto, dok se u sljedećim godinama očekuje rast od 3,2 posto u 2016. godini, 3,6 posto u 2017., te 4,4 posto u 2018. godini.

Vlada je priopćila kako se u sljedećim godinama očekuje postupno jačanje ekonomskog rasta u eurozoni, a očekivani izlazak Italije i Hrvatske iz recesije, kao i ubrzaniji rast Austrije bi trebali imati višestruke efekte i na BiH. Ukupno planirana javna potrošnja u 2015. godini je 2.334,1 milijarde KM uključujući otplate dugova, pozajmljivanje i izdatke za kamate.

”Ovaj planirani iznos predstavlja rast od 3,8 posto u odnosu na izvršenje Proračuna FBiH za 2014. godinu. U 2016. godini javna potrošnja je projicirana u iznosu od 2.472,2 milijarde KM ili 12,7 posto BDP-a Federacije BiH. U 2017. godini ukupna potrošnja je projicirana na razini od 2.463,6 milijarde KM ili 12,1 posto BDP-a Federacije BiH, dok je u 2018. godini na razini od 2.500,8 milijarde KM ili 11,5 posto BDP-a Federacije BiH”, navela je Vlada Federacije BiH.

bljesak.info

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.