Federalni proračun za 2016. godinu iznosi 2.533.862.123 KM

Federalna ministrica financija i zamjenica premijera Jelka Milićević na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH obrazložila je federalni proračun za sljedeću godinu, koji će izaslanici razmatrati u vidu nacrta.

”Nacrt je utvrdila Federalna vlada i predložila da proračun za 2016. iznosi 2.533.862.123 KM, što je za 185,4 milijuna KM ili za 7,9 posto više od ovogodišnjeg proračuna”, kazala je Milićević.

Ukupni prihodi od poreza projicirani u Nacrtu iznose 1.440,6 milijuna KM i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 129,7 milijuna KM.

Prihode od poreza čine prihodi od poreza na dobit pojedinaca i poduzeća i prihodi od neizravnih poreza s jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

Nacrtom proračuna Federacije BiH za 2016. godinu bruto i neto prihodi od neizravnih poreza planirani su u iznosu od 1.395,6 milijuna KM i veći su za oko 131,2 milijuna KM.

Prihod od poreza na dobit pojedinaca i poduzeća planiran je u iznosu od 44,6 milijuna KM, što je za 1,3 milijuna KM više u odnosu na ovogodišnji proračun.

Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 381,3 milijuna KM, što je za 19,5 milijuna KM više u odnosu na ovogodišnji proračun.

”Neporezni prihodi obuhvaćaju prihode od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihode od pozitivnih tečajnih razlika, naknade i takse i prihode od pružanja javnih usluga, te novčane kazne. Nacrtom proračuna Federacije BiH za 2016. godinu prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika planirani su u iznosu od 263,6 milijuna KM, što je povećanje od 13,8 milijuna KM u odnosu na 2015. Godinu”, istakla je Milićević.

Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga planirane su u iznosu od 103,9 milijuna KM.

Novčane kazne planirane su u iznosu od 13,7 milijuna KM.

U okviru primitaka, dodaje, planirani su dugoročni zajmovi primljeni kroz državu u iznosu od 312,0 milijuna KM, dugoročni primici od domaćeg pozajmljivanja u iznosu od 40,0 milijuna KM i kratkoročni primici od domaćeg pozajmljivanja u iznosu od 360,0 milijuna KM.

”Tijekom 2016. godine fiskalna politika Vlade Federacije BiH bit će orijentirana na aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom i socijalnom jačanju Federacije i u tom kontekstu se nastavlja ograničavanje proračunske potrošnje u 2016. godini kroz oštre mjere štednje u svim segmentima javne potrošnje”, kazala je Milićević.

Po njenim riječima, u okviru subvencioniranja prvog zaposlenja i samozapošljavanja, Vlada Federacije BiH nastavit će implementaciju i za te namjene planirala je 50 milijuna KM koji bi trebali uticati na smanjenje nezaposlenosti u Federaciji BiH.

Navela je da tekuća rezerva u Nacrtu iznosi 5.155.000,00 KM i to: tekuća rezerva Vlade FBiH u iznosu od 5.000.00 KM, premijera u iznosu od 75.000 KM, te dva dopremijera u iznosu od po 40.000 KM.

Plaće i naknade troškova zaposlenih planirane su u iznosu od 217,5 milijuna KM, što je u odnosu na ovogodišnji proračun povećanje za 6,3 milijuna KM.

Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi u Nacrtu proračuna Federacije BiH za 2016. planirani su u iznosu od 23,3 mil. KM, što je također više za 0.8 milijuna KM.

Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge u Nacrtu iznose 91,8 milijuna KM, izdaci za kamate 123,3 milijuna KM, izdaci za nabavku stalnih sredstava 21,3 milijuna KM, izdaci za financijsku imovinu su umanjeni za 0,2 milijuna KM i iznose od 19,1 milijuna KM.

”U Nacrtu proračuna Federacije BiH za 2016. godinu izdaci za otplate dugova planirani su u iznosu od 974,9 milijuna KM, što je za 116,2 milijuna KM ili 13,5 posto više u odnosu na proračun za 2015. Godinu”, navela je Milićević.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi iznose 1.024,4 milijuna KM, a kapitalni transferi 13,0 milijuna KM.

Ugovorene i druge posebne usluge povećane su za 7,1 milijuna KM i iznose 42,5 milijuna KM. Značajnije sudjelovanje na poziciji ugovorenih i drugih posebnih usluga zauzeli su izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju u iznosu od 8,7 milijuna KM, zatezne kamate na sudska rješenja i troškove spora iz osnova unutarnjeg duga u iznosu od 7,1 milijuna KM, zatezne kamate na sudska rješenja i troškove spora u iznosu od 6,0 milijuna KM, te troškovi provođenja revizije iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite u FBiH u iznosu od 2,5 milijuna KM.

Fena

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.