Formiran Federalni operativni stožer za pitanja migracija

Federalna vlada danas je na sjednici za članove Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje danas su iz Federacije BiH imenovala: Senada Muslića, Pavu Bobana, Gorana Čerkeza, Mervanu Hadžimurtezić i Nihada Hadžića.

Na sjednici je formiran Federalni operativni stožer za pitanja migracija, u koji su imenovani: Izudin Livadić (šef Stožera), Elvedina Hodžić, Marina Bera, Fahrudin Solak, Tončo Bavrka i Davorin Korać.

U rad Stožera će, prema potrebi, biti uključeni i predstavnici drugih federalnih organa uprave i institucija, a njegov je zadatak da osigura koordinirano djelovanje svih nadležnih federalnih tijela i institucija s ciljem humanitarnog prihvata i zbrinjavanja izbjeglica čiji se dolazak u Bosnu i Hercegovinu očekuje.

Donesene su i četiri odluke o davanju ovlaštenja punomoćnicima za zastupanje Vlade FBiH na skupštinama privrednih društava: Samiru Iskriću (RMU Banovići), Pavi Bobanu (Ceste d.d. Mostar), Ernestu Đonki (JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar) i Esadu Osmanbegoviću (JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo).

Federalna vlada dala je prethodnu suglasnost na prijedlog za imenovanje Emina Haračića i Rasima Kovačevića za članove Nadzornog odbora RMU Banovići.

Vlada FBiH danas je razriješila Šuhreta Fazlića dužnosti direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH.

U skladu sa Zakonom i Statutom APF-a, dužnost direktora će, sa svim pravima i obavezama, obavljati zamjenik direktora APF-a Drago Vrbić.

APF je zadužena da, u što kraćem roku, pripremi akte o pokretanju procedure javnog natječaja za izbor direktora APF-a, priopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Fena

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.