Građani prijavljivali najčešće zapošljavanje preko “veze”

Korupcija je još uvijek jedan od problema s kojim se BiH nije uspjela izboriti. Prema istraživanju Transparency Internationala, u prošloj godini je zabilježeno povećanje broja prijava za kaznena djela korupcije (3.038 ) u odnosu na 2013. (2.363), ali još uvijek nije dosegnut rezultat iz 2012. (3.174), piše Večernji list BiH. Zabilježen je porast istraga sa 747 u 2013. na 979 u 2014. , ali iz TI BiH smatraju kako ovakav porast nije dovoljan za adekvatnu borbu protiv korupcije.

TI BiH je u sklopu Centra za pružanje pravne pomoći osnovanog 2003. pokrenuo besplatne telefonske linije za prijave slučajeva korupcije, gdje građani mogu prijaviti svoja saznanja o koruptivnim djelatnostima, a da pri tom ne moraju ostavljati svoje osobne podatke. Kako piše Buka, zapošljavanja po stranačkoj ili rodbinskoj liniji, kupovanje ocjena na fakultetima, pritužbe na rad državnih institucija na svim razinama, kao i razne druge nezakonitosti bile su razlog što su građani u tijeku ove godine 711 puta pozvali broj 0800 55555.

– Zasigurno najveći broj prijavljenih slučajeva kao i prethodnih godina odnosi se na sektor državne uprave. U ovu oblast spadaju pritužbe na sve institucije u BiH na svim razinama vlasti, državnoj, entitetskoj, lokalnoj, kao i prijave koje se odnose na javna poduzeća i javne ustanove. Najveći broj prijava se odnosi na neregularnosti u procesu zapošljavanja, odnosno na “namještene” natječaje za prijem državnih službenika na svim razinama vlasti, ali i prijem zaposlenika u javna poduzeća i javne ustanove”, pojasnila je za Buku Ena Kljajić Grgić, koordinatiorica Centra za pružanje pravne pomoći TI BiH.

Na osnovi pristiglih prijava, TI BiH je u nekim slučajevima davao pravne savjete strankama, dok se u nekim predmetima obraćao institucijama. U tijeku ove godine, TI BiH je imao 357 postupanja prema institucijama, dok su strankama dana 133 pravna savjeta. S obzirom na to da se TI BiH duži niz godina bavi i promocijom Zakona o slobodi pristupa informacijama na svim razinama vlasti u BiH, značajan broj pristiglih prijava građana odnosi se upravo na neprimjenjivanje ovog zakona od raznih tijela i institucija u našoj zemlji. TI BiH je u tijeku ove godine zbog kršenja ovog zakona podnio 12 tužbi protiv raznih institucija.

“U prvoj polovici ove godine, u korist Centra za pružanje pravne pomoći doneseno je 18 presuda u upravnim sporovima koje je Centar pokretao tijekom protekle dvije godine, od kojih je u 16 sporova tužbeni zahtjev Centra usvojen, dok u dvije presude tužbeni zahtjev nije usvojen, međutim, u tijeku su postupci po zahtjevima za izvanrednim preispitivanjem sudske odluke”, ističe Kljajić Grgić, dodavši kako su sporovi pokretani zbog pogrešne primjene zakona. 

Vecernji.ba

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.