Grude: Sanirano više ilegalnih odlagališta otpada

Uz magistralnu cestu M6, na granici dviju općina Ljubuški i Grude, danas je sanirano više ilegalnih odlagališta otpada.

Ovim putem se mole svi stanovnici općine Grude da komunalni otpada predaju za to ovlaštenom prikupljaču otpada.

Ukoliko ne postupe po navedenom podliježu sankcijama od strane Općinske komunalne inspekcije.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.