Idući tjedan rasprava o Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u FBiH

Sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, koja je počela 29. listopada, bit će nastavljena 19. studenoga, kada će izaslanici razmatrati nekoliko prošlogodišnjih izvještaja o radu federalnih institucija.

Nakon ove sjednice, Dom naroda će održati novo zasjedanje, na kojem bi  se po hitnom postupku trebao izjasniti o predloženim izmjenama i dopunama tri zakona: Zakona o električnoj energiji u FBiH, Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH i Zakona o parničnom postupku

Dopuna člana 4. Zakona o električnoj energije FBiH propisuje obavezu da se kod izrade Elektroenergetske strategije FBiH trebaju koristiti međunarodne norme i standardi Europske unije, uključujući i ekološke standarde i principe očuvanja životne sredine.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije izvršilo je analizu usklađenosti kaznenih odredbi Zakona o električnoj energiji FBiH, te je utvrdilo da je potrebno u članku 110., kojim je propisana novčana kazna u iznosu od 200 do 1.500 KM, precizirati osobe na koje se novčana kazna odnosi, te je potrebno dodati „fizička“ osoba.

Osim toga, ovo ministarstvo je zaključilo da je propisana novčana kazna za elektroenergetski subjekt, drugu pravnu osobu ili nositelja radnje u visini od 3.000 do 15.000 KM previše niska.

Zato se izmjenama Zakona predlaže se da novčanom kaznom od 7.000 do 35.000 KM kazni elektroenergetski subjekt, druga pravna osoba ili nositelj radnje, za prekršaj ako ne obavijesti nadležnog inspektora o namjeravanim radovima na remontu, rekonstrukciji ili stavljanju izvan pogona elektroenergetskog objekta i postrojenja, ako pismeno ne obavijesti nadležnog inspektora o završetku izgradnje elektroenergetskog objekta ili ako počne s korištenjem postrojenja prije izdavanja rješenja o odobrenju za upotrebu.

Također, kaznit će se ako ne dostavi izvještaj o kontroli kvaliteta,ne posjeduje tehničku dokumentaciju, ne pridržava tehničkih propisa, standarda i drugih akata u radu i ako ne otkloni nedostatke ili nepravilnosti na elektroenergetskom objektu i postrojenju, prema rješenju nadležnog inspektora.

U članu 116. predloženo je brisanje stava 9. kojim je regulirano da „ovlaštenja po temelju državnog kapitala u postojećim elektroprivrednim društvima ili društvima koja nastanu nakon restrukturiranja elektroenergetskog sektora vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije“ iz razloga što Zakon o električnoj energiji treba da regulira samo oblast elektroenergetskog sektora.

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, Grad Sarajevo uključio bi se u izravnu raspodjelu prihoda od neizravnih poreza koji se prikupljaju na jedinstvenom računu i Gradu omogućilo pravo na lokalnu samoupravu uz osiguranje adekvatnih sredstava za financiranje osnovnih funkcija.

Potreba za doradom važećeg Zakona o parničnom postupku proizašla je iz njegove primjene jer se pokazalo da je nedovoljno zakonsko rješenje za pojedine životne probleme koji se stavljaju pred sudove, a koji nisu ili su djelomice normirani.

Izaslanici će razmatrati i nacrte zakona o hraniteljstvu u FBiH i o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, te Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom.

VL

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.