Inspektori pripremaju teren u BiH za izbjeglice

Bosna i Hercegovina će se naći u izvanrednim okolnostima ako se ostvare očekivanja, te izbjeglice krenu prema BiH, a val izbjeglica sigurno neće biti ispod 10.000 ljudi, procjenjuju iz Službe za poslove sa strancima, koja je već krenula pripremati teren.

Od 16 terenskih centara Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, najviše aktivnosti u ovom trenutku provodi se u Bijeljini, gdje su inspektori u nekoliko smjena na terenu, kako bi imali uvid u situaciju na “kriznim točkama” na kojima se očekuje najveći priliv izbjeglih iz Sirije, rekao je za Nezavisne novine Izet Nizam, zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima BiH.

”Od ključne je važnosti na pravi način i pravovremeno iskomunicirati i sa stanovništvom, te iznijeti prave informacije građanima u situaciji koja slijedi. S druge strane, mora se iznaći financijsko rješenje za izbjegle, a preliminarna procjena je, da će trebati 30 KM po čovjeku dnevno”, kaže Nizam ističući kako bi prema trenutnim procjenama oko 10.000 migranata moglo krenuti prema BiH.

Na razmjeni informacija rade s kolegama iz Srbije, s kojima su u neprekidnom kontaktu, u pogledu kretanja izbjeglih. Mađarska je podigla vojsku na pripravnost te dvije ograde, a po njegovom mišljeno to nadležne službe u BiH alarmira na više mjere pripravnosti. Ulazak jednog izbjeglog, kako napominje, nagovijestit će “domino efekt”, jer je riječ o ljudima koji bježe organizirano.

“Razmatrajući situaciju u nedjelju mala je mogućnost da će se izbjegli okrenuti od Mađarske na desnu stranu, odnosno prema Rumuniji, već prema BiH, jer im je ta ruta bliža”, dodaje on.

Očekuje se izvještaj Ministarstva obrane BiH o raspoloživim prostornim kapacitetima, napominje Nizam, kao i ostalih resora koji su nakon posljednje sjednice Vijeća ministara u BiH zaduženi za operativne aktivnosti. U Graničnoj policiji BiH “Nezavisnim” je potvrđeno da je za osiguranje dodatnih kapaciteta, kontrolu i upravljanje prilivom masovnog broja migranata/izbjeglica u BiH planom hitnih mjera napomenuto da se osigura human tretman migranata/izbjeglica u skladu sa zakonodavstvom iz oblasti migracija i azila i međunarodnim pravom, a da se pri tome sigurnosna prijetnja svede na minimum.

“Granična policija BiH poduzima brojne aktivnosti u vezi s navedenom problematikom, tako da su sačinjeni lokalni i regionalni operativni planovi za postupanje u slučaju priliva većeg broja migranata, odnosno masovnog priliva izbjeglica. Na centralnom nivou sačinjen je Okvirni plan djelovanja GP BiH u slučaju masovnog migracijskog priliva na teritoriju BiH, kojim je predviđeno preraspoređivanje ljudskih i materijalno-tehničkih resursa u skladu s mogućnostima na dijelove državne granice gdje bi se ukazala potreba”, rečeno je “Nezavisnim” u Graničnoj policiji BiH.

Međunarodni centar za mir Sarajevo i Mreža za izgradnju mira pozvali su na solidarnost s migrantima, nenasilje, dijalog i mir, a povodom Međunarodnog dana mira, 21. septembra. Vrijeme je, kažu, za suštinsku solidarnost s izbjeglicama, nenasilje u odnosima s ljudima u nevolji i međukulturalni i međureligijski dijalog i pravedni mir, ali i za posvećenost ekonomiji, socijalnim pitanjima i obrazovanju za kulturu mira.

“Neophodno je zaustaviti ratove i sukobe, nasilje i isključivosti, i terorizam. Treba početi toleranciju i nenasilje, prihvaćanje drugog sa svim njegovim vrijednostima i realnim životnim problemima. Vrijeme je da se izbjeglicama, koje su doživjele nesigurnost i strah od razaranja vlastitog života i života i opstanka njihovih porodica, društava i država, pruži sigurno i mirno utočište u zemljama u koje su se uputile”, poručili su iz Međunarodnog centra za mir Sarajevo i Mreže za izgradnju mira.

Podsjetimo, ranije je Salakovac kod Mostara naveden kao prvo mjesto za smještaj izbjeglica s Bliskog istoka. Izbjeglički centar ima kapacitet za 380 mjesta, a ukoliko dođe do priliva moguće je proširiti kapacitete šatorima i sl. Kakvi su uvjeti u Centru Salakovac možete pročitati ovdje.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.