Iz tiska izašao zbornik radova u čast akademiku prof. dr. sc. fra Serafinu Hrkaću

Ovih je dana svjetlo dana ugledala vrijedna knjiga s naslovom: Ad laborem indigentia cogebat – Zbornik radova u čast Serafinu Hrkaću. Zbornik s 352 stranice izašao je u nakladi Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske Grude i Instituta za latinitet Sveučilišta u Mostaru. Nakladništvo potpisuju: Zoran Tomić, Mario Bušić i Josip Grubeša. Glavni je urednik Ivica Musić, izvršni urednik je Mario Bušić. U uredništvu su Luciana Boban, Mate Buntić, Mario Bušić, Josip Grubeša, Gordana Iličić, Pavao Knezović, Ante Marić i Ivica Musić. Recenzenti ovoga Zbornika su prof. dr. sc. Stipe Kutleša, prof. dr. sc. Katica Krešić i prof. dr. sc. Milenko Lončar.

Lekturu i korekturu je uradila Ivona Baković a prijevod sažetaka Marijana Sivrić. Grafički ga je oblikovala Edita Grubišić. Tiskan je u nakladi od 500 komada u tiskari Grafotisak iz Gruda. Zbornik je katalogiziran u publikaciji Nacionalne i univerzitetske biblioteke u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu. Tiskanje je svojom potporom omogućila Vlada Županije Zapdnohercegovačke na čelu s predsjednikom Zdenkom Ćosićem.

Zbornik radova je podijeljen na dva dijela. Do 51. stranice je Vita activa et vita contemplativa, a od 51. stranice pa sve dokraja članci su pod naslovom Liber amicorum.

U Zborniku su svojim radovima sudjelovali sljedeći pisci s naslovima svojih radova:

Mario Bušić: Curriculum vitae i bibliografija Serafina Hrkaća

Vladimir Premec: O akademiku prof. dr. fra Serafinu Hrkaću s trajnim pijetetom: documenta…

Ivan Sivrić: Skica u tri slike za portret akademika

Pavao Knezović: Patriotsko latinskih gramatika našinaca

Luciana Boban: Razvoj gramatičke misli kroz prizmu (franjevačkih) latinskih gramatika

Antun Lučić: Paralelizam u latinskome i hrvatskome književnom izrazu

Jelena Ostojić: Posebni leksik Lalićeva rječnika

Marko Samardžija: Općeleksičko u enciklopedičkome

Šimun Musa: Fra Marijan Šunjić, znameniti franjevac i preporoditelj – njegove jezikoslovne zasluge

Stjepan Damjanović: „Zapis popa Martinca“ iz Drugog novljanskog brevijara

Hrvatin Gabrijel Jurišić: Stari zaostroški mrtvar

Ante Marić: Osnutak Franjevačke klasične gimnazije na Širokome Brijegu i njezinih prvih razreda

Josip Grubeša: Latinski jezik u širokobriješkoj gimnaziji u razdoblju od 1918. do 1945.

Ivica Musić: Hercegovački franjevci i filozofija

Nikola Stanković i Ivan Šestak: Doživljaj kontingencije

Mate Buntić: Kozmoiloški dokaz i quinque viae Tome Akvinskoga

Ivan Koprek: Ekonmomska kriza i etika kreposti

Ivan Kordić: Razumijevanje i događanje: temeljne crte Gadamerove filozofijske hermeneutike

Hrvoje Lasić: Recepcija filozofije Mauricea Blondela u hrvatskoj filozofiji i teologiji
Zbornik radova u čast Serafinu Hrkaću bit će predstavljen na nekoliko mjesta tijekom jeseni ove 2015. godine gdje će ga svi zainteresirani moći nabaviti. Također će Zbornik biti dostupan u nakladnika.

Mr. sc. Mario Bušić, predsjednik Matice hrvatske-Ogranak Grude

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.