Ljubuški: Završeno asfaltiranje prema Kuli Hercega Stjepana Kosače

Cesta prema jednom od najvećih turističkih potencijala na području Općine Ljubuški dobila je novi izgled. Naime, nešto više od 1.000 metara prilazne ceste prema Kuli hercega Stjepana Kosače je asfaltirano.

Na pripremu terena i asfaltiranje je uloženo oko 70 tisuća eura. Cesta je široka 5,5 m, odnosno ima dva traka, a asfaltni sloj je navučen do rampe, budući da prostor iznad rampe ulazi u zaštićenu zonu i nije dopušteno daljnje asfaltiranje.

Radovi su realizirani zahvaljujući JU Razvojnoj agenciji ŽZH –HERAG.

Naime, asfaltiranje ceste prema povjesnoj tvrđavi iznad Ljubuškog jedna je od projektnih aktivnosti projekta tematske rute srednjovijekovne Hercegove zemlje ”Tema srednji vijek”. Projekt financira Europska unija u okviru IPA programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2007 – 2013.

Nositelji projekta su JU Razvojna agencija ŽZH –HERAG (BiH) i Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma – CSTI (Crna Gora). Partneri na projektu su Općina Ljubuški (BiH), Turistička zajednica ŽZH (BiH), Javna ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa “Radimlja“(BiH) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma – MRT (Crna Gora). Ukupna vrijednost projekta je 466.933,55 EUR.

Prema riječima ravnatelja JU HERAG ZHŽ Ivana Jelčića, glavni projekt za radove na spomenutoj cesti prema Kuli hercega Stjepana Kosače izradio je Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru.

“Naglasak ovog projekta je na promociji turističkih potencijala pa je u planu uvezivanje turističke ponude koja ima veze sa srednjim vijekom, a napraviti će se i turističke rute kako bi turisti osjetili duh srednjovjekovlja”, kazao je Jelčić.

Podsjeća kako je asfaltiranje ceste jedan od koraka približavanja Starog grada hercega Stjepana Kosače lokalnim žiteljima te turistima. Tako će se u sklopu već navedenoga projekta prvi put formirati počasna garda hercega Stjepana.

“Radi se na osmišljavanju odjeće, odnosno odijela koja bi članovi ove garde nosili. Riječ je o autentičnoj odjeći i oružju iz srednjeg vijeka, za što su osigurana sredstva iz projekta ”, kaže Jelčić.

Inače, HERAG je u proteklom razdoblju realizirao značajan broj projekata, iz kojih je na područje ZHŽ-a privučeno više od 3,000.000 KM grant sredstava.

bljesak.info

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.