Marija Zadro privremeno na čelu Nadzornog odbora JP Šume Herceg-Bosne

Danas su na Vladi Federacije date suglasnosti da se razriješe dužnosti članovi Nadzornog odbora JP Šume Herceg-Bosne. Usuglašen je prijedlog za privremenim imenovanjem Marije Zadro (predsjednica), Irene Šiško i Enesa Letice za članove NO na razdoblje do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca od dana stupanja na snagu odluke Skupštine društva o imenovanju. Nadzornom odboru ovog društva data je prethodna suglasnost da, zbog ostavke, razriješi Zdravka Mamića i da za v.d. direktora na razdoblje do okončanja konkursne procedure, a najduže do šest mjeseci imenuje Željka Raguža.

Također, Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti federalnom ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudinu Dediću za potpisivanje Sporazuma o suradnji između resornih ministarstava zemalja jugoistočne Europe na području šumarstva i drvne industrije. Kako je obrazloženo, Sporazum će omogućiti stvaranje snažne regionalne mreže znanja, iskustava i sektorskih aktivnosti usmjerenih na provođenje dizajna i inovacija u industriji, na zaštitu okoliša, promociju drveta kao građevinskog materijala, uštedu energije i energetsku efikasnost, te poslovna umrežavanja preduzeća u drvnoj industriji, šumarstvu i srodnim sektorima.

vecernji.ba

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.