Misija MMF-a traži novi način raspodjele novca na općine i gradove

Savez gradova i općina Federacije BiH više je puta izrazio svoje nezadovoljstvo načinom na koji im se dijeli novac od viših razina vlasti županija. entiteta…, piše Večernji list BiH. S njihovim nezadovoljstvom složili su se i predstavnici MMF-a, koji smatraju da se Savez mora konzultirati prilikom donošenja zakona koji se odnose na općine i gradove. Spomenuli su Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave, Zakon o porez na dohodak i Zakon o porezu na dobit.

Predstavnici MMF-a su zainteresirani za informacije o navedenim zakonima, kao i je li rađena analiza ili neki dokument koji se fokusira na probleme koje su iznijeli načelnici. Suštinsko je da se treba razjasniti što pripada višim razinama vlasti, a što općinama i gradovima u Federaciji BiH, nakon čega bi se onda donosili planovi o razvoju.

Traže pomoć

Pozivajući se na principe EU-a koji poštuje lokalnu samoupravu, iz Saveza općina i gradova FBiH je neki dan zatraženo da se njihov predstavnik obvezno uključi u radnu skupinu za izradu novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH. Predstavnici gradova i općina napominju kako bi novi Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH trebao, kako su istaknuli u pismu, “jednako tretirati ekonomske i socijalne kriterije te uvažiti različitosti jedinica lokalne samouprave”.

Zbog novousvojenih izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, Predsjedništvo Saveza je usvojilo zaključak da se uputi dopis svim skupštinama županija u FBiH, kojim će se tražiti da se, prilikom usvajanja županijskih zakona o državnoj službi, naglasi da se od njihove primjene izuzima lokalna razina vlasti te da se radno-pravni status zaposlenika na lokalnoj razini uredi na jedinstven način. Savez općina i gradova FBiH održat će zajednički sastanak s predstavnicima Odbora za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu Doma naroda Parlamenta FBiH. Spomenimo da je Savez općina i gradova Federacije BiH još prije nekoliko godina pokrenuo priču o utemeljenju ministarstva za lokalnu samoupravu na razini FBiH.

Kao rezervna opcija preko koje bi se vratile ovlasti jedinicama lokalne samouprave, predlaže se ojačati kapacitet unutar Ministarstva pravosuđa FBiH, koji bi više skrbio o interesima općina i gradova. Spomenimo da se o ovoj inicijativi s institucijama federalne Vlade počelo razgovarati još prije 7 godina, ali od ponuđenog projekta nijedna točka nije realizirana. Godine 2007. spomenuto je utemeljenje posebnog ministarstva za lokalnu samoupravu. Tri godine poslije, skupština Saveza gradova i općina FBiH ponavlja kako je nužno formiranje posebnog ministarstva koje će biti zaduženo za pitanje lokalne samouprave.

Traži se izrada kodeksa o odnosima između razina vlasti u FBiH. Tada kao i danas bilo je aktualno rješavanje pitanja financiranja jedinica lokalne samouprave kroz jedan sveobuhvatan program po kojem bi više prihoda išlo na račun općina.

Tužba protiv FBiH

Odnos vlasti FBiH i županija doveo je gradove i općine u situaciju da imaju minimalan broj izvornih nadležnosti, značajan broj prenesenih ovlasti koje ne prate primjeran prijenos financijskih izvora za njihovo izvršenje, pretjeranu centralizaciju te nedovoljno razvijenu lokalnu komunalnu infrastrukturu.

Spomenimo da su gradovi i općine pokrenuli tužbu protiv FBiH, jer smatraju da bi trebala prestati praksa prema kojoj općine uredno otplaćuju kreditno zaduživanje kod MMF-a, iako od tog novca nemaju nikakve koristi. U proteklih nekoliko godina navodno su općine i gradovi oštećeni za 40 mil. KM po osnovi vraćanja kredita MMF-a.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.