Mostarski strani studenti ne reguliraju boravak, najavljene kontrole i visoke kazne

Svim redovitim studentima koji studiraju u BiH, a dolaze iz drugih država zakonski je određeno reguliranje boravka u našoj zemlji.

”Na Sveučilištu u Mostaru posebno je izražen nizak postotak reguliranja boravka stranih studenata u odnosu na ostala sveučilišta u Bosni i Hercegovini”, rečeno je iz Službe za poslove sa strancima.

Naime, svi strani državljani koji imaju status studenta u BiH dužni su regulirati privremeni boravak, ako planiraju boraviti u BiH duže od vremena važenja viznog ili bezviznog boravka, a nije začuđujuća brojka o niskom broju studenata s reguliranim boravkom na mostarskom Sveučilištu jer je na istom zastupljen vrlo visok broj stranih studenta, ponajviše iz Republike Hrvatske.

”Zahtjev za odobrenje privremenog boravka se podnosi osobno, mjesno nadležnom terenskom centru Službe za poslove sa strancima, najkasnije 15 dana prije isteka roka važenja vize za dugoročni boravak (vize D) ili bezviznog boravka. Studenti koji imaju već odobren privremeni boravak po osnovu obrazovanja, zahtjev za produženje privremenog boravka podnose najranije 60 dana, a najkasnije 15 dana prije isteka perioda odobrenog boravka.  Administrativna trošarina za odobrenje ili produženje privremenog boravka je  150 KM”, rečeno je iz Službe za poslove sa strancima za Bljesak.info.

Kazne do 1.500 KM

Ilegalnim boravkom smatra se svaki boravak nakon isteka prava na bezvizni boravak, isteka perioda trajanja vize ili boravak nakon proteka roka odobrenog privremenog boravka, a kazne za ilegalne građane mogu iznositi do 1.500 KM ili protjerivanja iz BiH sa zabranom ulaska od jedne do pet godina..

”Služba za poslove sa strancima stranom državljaninu može izreći mjeru protjerivanja iz BiH sa zabranom ulaska od jedne do pet godina. Također strani državljanin je prekršajno odgovoran i Služba izdaje prekršaj u visini od 300 – 1.500 KM. Sve navedeno za sobom povlači čitav niz negativnih implikacija kako za studente strane državljane tako i za visokoškolske ustanove”, rečeno je.

Brucoši neinformirani

U razgovoru s nekoliko studenata Sveučilišta doznali smo kako o reguliranju boravka nisu informirani.

”Do sada nisam znao da je potrebno regulirati boravaka jer nam na fakultetu nitko nije govorio o vezi toga, niti nam je itko spominjao ikakva dodatna predavanja na tu temu”, rekao je student prve godine Roko M. za Bljesak.info.

Iz Rektorata Sveučilišta u Mostaru rečeno nam je kako Sveučilište strane studente informira preko svojih ustrojbenih jedinica (fakulteta, op.a.).

”Glavni tajnik Sveučilišta je održao sastanak s prodekanima i predstavnicima Studentskog zbora i informirao ih o pitanju reguliranja boravka. Na svim ustrojbenim jedinicama studenti su informirani preko web stranica, sastanaka, slanja e-mailova i Facebook stranica”, rečeno je za Bljesak.info iz ureda Rektorata.

Studentski zbor nastoji informirati

Marko Džoić potvrdio je kako sedamnaesti saziv predsjedništva Studentskog zbora, na čijem čelu se nalazi, radi na informiranju studenata o reguliranju boravka.

”Početkom veljače smo imali sjednicu Zbora na kojoj je bio prisutan i glavni tajnik Sveučilišta u Mostaru. Tada je odlučeno da iskoristimo sva moguća sredstva kako bi svi strani studenti saznali kako regulirati prijavu boravka u BiH. Najviše smo koristili vlastite Facebook stranice kao i grupe u kojima je većina studenata te djelatnike na referadama koji su bili tu za sve upite studenata”, rečeno je iz Studentskog zbora za Bljesak.info.

Studentski zbor Sveučilišta je u veljači obavještavao o reguliranju boravka, no od početka nove akademske 2017/18. godine na službenim i Facebook stranicama Rektorata i Studentskog zbora nema obavijesti. Također obavijest o važnosti reguliranja nije navođena niti na stranicama svih fakulteta i Akademije, izuzev na stranicama Farmaceutskog i Građevinskog fakulteta.

Što je sve potrebno za podnošenje zahtjeva? Popis sve potrebne dokumentacije za odobrenje privremenog boravka po osnovu visokoškolskog obrazovanja možete vidjeti klikom na poveznici.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.