Najava – 30. sjednica Općinskog vijeća Grude

U srijedu 14. rujna 2016. godine s početkom u 9 sati, u dvorani općine Grude (montažna zgrada) održat će se 30. sjednica Općinskog vijeća Grude. Sjednicu je sazvao predsjednik Draženko Vranješ, a dnevni red je sljedeći:

 

1.      Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Grude,
2.      Vijećnička pitanja,
3.      Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu,
4.      Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije,
5.      Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora u prodaji građevinskog zemljišta u K.o. Grude i K.o. Ružići,
6.      Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja općine Grude za 2016. godinu,
7.      Prijedlog Zaključka o davanju u zakup zemljišta na lokalitetu K.o. Borajna,

 

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.