NAJAVA: Četvrta sjednica općinskog vijeća Grude

U utorak 28. veljače 2017. godine u dvorani općine Grude s početkom u 9 sati održat će se 4. sjednica Općinskog vijeća Grude. Sjednica je sazvao predsjednik OV Draženko Vranješ, a dnevni red je sljedeći:

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Grude u 2016. godini,
 4. Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva Grude u 2016. godini,
 5. Izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove “VRILO” Grude u 2016. godini,
 6. Izvješće o radu Javne ustanove “VRILO”  Grude u 2016. godini,
 7. Financijski plan Javne ustanove “VRILO”  Grude za 2017. godinu,
 8. Izvješće o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad  Grude u 2016. godini,
 9. Izvješće o radu Javne ustanove Dječji vrtić  Grude u 2016. godini,
 10. Prijedlog Javnog oglasa za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Grude,
 11. Prijedlog Zaključka o davanju  suglasnosti na visinu komunalnih taksi JP KOMUNALNO d.o.o. Grude,
 12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa  u svrhu proširenja ulica Mate Bobana i Stjepana Radića u Grudama,
 13. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom  vlasništvu u K.o. Drinovci i K.o. Ružići,
 14. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u  K.o. Drinovci i K.o. Ružići,
 15. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta radi podizanja višegodišnjih nasada smilja u K.o. Grude i K.o. Sovići,
 16. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o prodaji građevinskog zemljišta u K.o. Ružići,
 17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan održavanja lokalnih i nekategoriziranih cesta na području općine Grude za 2017. godinu,
 18. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Plan utroška sredstava prikupljenih po osnovu posebne naknade za zaštitu o prirodnih i drugih nesreća  koji će biti realiziran u 2017. godini,
 19. Prijedlog Zaključka o prodaji poslovnih prostora putem javnog nadmetanja-licitacije,
 20. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za zaključivanje ugovora o kupnji nekretnine,
 21. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist JP KOMUNALNO d.o.o. Grude u K.o. Tihaljini.

 

1 komentar

 1. Haloooo! Pa ko vam je dao ovlasti da već godinama možete nekažnjeno kršiti pozitivne zakonske odredbe. Znate li vi da već 13 godina ne postoje “komunalne takse”? Već trinaest godina, zakonski, postoji “komunalna naknada” i “komunalni doprinos” i to je prihod općinskog proračuna, a ne JP KOMUNALNOG d.o.o. Grude. Dakle namjerno radite PROTUZAKONITO na štetu vlastitog naroda. Ovo je čisti kriminal, odnosno krađa, a one koji kradu narod zove LOPOVI. Vi ste lpvi koji nikom ne moraju odgovarati i može vam izgleda biti, ako nije ovako demantirajte javno na ovom portalu i kažite na kojem zakonu i članku se temelje ovakve vaše odluke i ako ste u pravu tužite me.

  Like(2)Dislike(1)

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.