Najmanji iznos za povrat iz RH je kupljena roba za 500 kuna

Pri kupnji robe u inozemstvu bh. građanin može ostvariti povrat PDV-a, a trgovac je dužan vratiti ukupni iznos PDV-a bez umanjenja. Takav povrat može se ostvariti u svakoj državi, a njegova visina ovisi o visini PDV-a, piše Večernji list BiH.

Mogućnosti i granice

Tako primjerice, prema zakonima Republike Hrvatske, stranci koji u Hrvatskoj kupe robu u vrijednosti većoj od 500 kuna po jednom računu, i tu robu izvezu, mogu u roku od šest mjeseci od dana kupnje ostvariti povrat poreza na dodanu vrijednost plaćenog pri kupnji. Pravo na povrat plaćenog PDV-a imaju svi stranci, što u trenutku kupnje dokazuju putovnicom svoje države. Međutim, strancima se ne smatraju fizičke osobe koje imaju dvojno državljanstvo, a od kojih je jedno državljanstvo RH. Strancima se također ne smatraju državljani RH koji rade i borave u inozemstvu. Stranac može ostvariti povrat plaćenoga PDV-a za sva kupljena dobra namijenjena osobnoj i obiteljskoj potrošnji osim za kupljene naftne prerađevine.

Kako bi ostvario povrat, kupac treba zatražiti od trgovca da mu ispuni i uruči obrazac – zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost (obrazac PDV-P). Stranac koji zatraži obrazac za ostvarivanje naknadnog povrata PDV-a mora trgovcu dati na uvid putovnicu. Strani građanin koji je kupljenu robu izvezao iz Hrvatske i kojem je carinarnica ovjerila obrazac PDV-P može u roku od šest mjeseci, računajući od datuma izdavanja obrasca, dobiti povrat plaćenoga PDV-a.

Povrat se ostvaruje samo na temelju ovjerenog izvornika obrasca PDV-P. Može se realizirati na više načina. Stranac može pri ponovnom dolasku u Hrvatsku na istom maloprodajnom mjestu od trgovca zatražiti povrat PDV-a iskazanoga u obrascu. Trgovac je dužan vratiti ukupni iznos PDV-a bez umanjenja, a novac može isplatiti iz blagajne, iz dnevnog utrška. Stranac može od trgovca pisanim putem zatražiti povrat. Uz zahtjev mora dostaviti original ovjerenog obrasca PDV-P i navesti broj bankovnog računa na koji će mu se uplatiti iznos PDV-a. Trgovac tada vraća porez strancu doznačujući svotu PDV-a u kunama ili u devizama. Doznačuje li u devizama, kunsku svotu PDV-a preračunava u odgovarajuću inozemnu valutu. Uime i za račun stranca povrat PDV-a može zatražiti i specijalizirana agencija. I u tom slučaju trgovac postupa na isti način, tj. agentu doznačuje ukupnu svotu PDV-a. Agent naplaćuje svoju proviziju od građanina koji ga je angažirao. Dobra koja se izvoze u sklopu osobnog putničkog prometa ne smiju biti rabljena u Hrvatskoj. Povrat PDV-a ne može se ostvariti za plaćene usluge.

Carina i količine

Carinarnica može i prema količini istovrsnih predmeta koji se iznose iz zemlje ocijeniti da nije riječ o dobrima namijenjenim osobnoj potrošnji, nego onima koja će služiti za gospodarsku svrhu. Primjerice, ako stranac iznosi jedan ili dva vrtna suncobrana, riječ je o artiklima za osobnu namjenu. Međutim, ako prenosi dvadesetak suncobrana, carinarnica će odbiti potvrditi obrazac polazeći od toga da je riječ o količini koja nije namijenjena za obiteljske potrebe.

9 komentara

 1. Netočne informacije Hrvat sa hrvatskom putovnicom sa prebivalištem van RH ima pravo na povrat PDV-a…za minimalan iznos nisam siguran ali mislim da je 700 kn. Dakle ovaj članak nema veze za stvarnocu…koda ga je dijete pisalo

  Like(4)Dislike(0)
 2. Najmanji iznos je 750 kn i ne vracaju cijeli pdv vec samo jedan dio….i neki ducani to uopce ne vracaju vec vas upucuju gdje mozete vratiti taj dio povrata od pdv….provjerena informacija

  Like(0)Dislike(0)
 3. Lani sam radila povrat PDV-a u trgovinama u Splitu i minimalni iznos je bio 750kn.
  Tada se isplaćivao umanjen iznos(neznam zašto) i isplata bila u Raiffeisen banci u Mostaru kod kolodvora,nije moglo biti nigdje drugo isplaćeno..

  Like(0)Dislike(0)
 4. Zna li netko vraca li se pdv u lidl imotski,i imam li na to pravo ako imam i hrvatsku i bih putovnicu…..unaprijed hvala??

  Like(1)Dislike(0)
 5. Da vraća se u LUDLU pdv na minimalan iznos od 780 kuna. U kojem omjeru, nisam siguran, ali mislim da je svugdje umanjen na nekih 20 % od ukupnog iznosa računa. zašto ne znam, ali moguće da kupac plaća svu tu proceduru s tim postotkom povrata.

  Ako imaš hrvatsku putovnicu s adresom u BiH sve je ok, ali ako si prijavljen negdje na adresu u Hrvatskoj i putovnica ti glasi na tu adresu ZABORAVI POVRAT PDV-a.

  Like(0)Dislike(0)
 6. Aha…nemam prijavljenu adresu u hr…..hvala na info

  Like(1)Dislike(1)
 7. Nisam dosad radio povrat ali sam prosli mjesec pitao djelatnicu u lidl-u koji je minimalni iznos za povrat i rekla je 500,00 kuna

  Like(0)Dislike(0)
 8. Izgleda da HRVATI vjeruju samo u PDV

  Like(0)Dislike(0)
 9. http://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DODANU%20VRIJEDNOST/PDV-P.pdf

  Link na kojem su sve informacije a autor ovoga članka trebao bi se ispričati ljudima i napisati ispravku ovoga u potpunosti netočnoga članka

  Like(0)Dislike(0)

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.