Nezakonito dobili novac za poticaje, a tuže Vladu FBiH

Iako su Posebno povjerenstvo Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalna uprava za inspekcijske poslove utvrdili kako 29 klijenata nije ispunjavalo uvjete za dodjelu novčanih potpora koje je odobravala stara, platformaška Vlada i da dobiveni novac moraju vratiti u federalni proračun, zbog rupa u zakonu, ovu odluku ne mogu provesti, piše Večernji list BiH.

Povjerenstvo je još u rujnu prošle godine ustanovilo kako je spornim klijentima iz proračuna FBiH odobreno više od 4,7 milijuna maraka, od čega je već isplaćen dio sredstava tijekom 2014. godine u iznosu od 748.647,95 KM te ostalo neisplaćeno 3,956.148,71 KM. Nakon što je naknadnom provjerom zaključeno da 29 klijenata nije imalo pravo na novčani poticaj za poljoprivredu, oni su protiv odluke Povjerenstva podnijeli upravni spor i cijeli slučaj sad stoji na sudu, umjesto da se novac vrati u proračun Vlade FBiH.

U informaciji koju je Posebno povjerenstvo dalo federalnoj Vladi stoji kako trenutačno po istoj osnovi postoje dvije odluke. Jedna prvostupanjska o odobravanju novčane potpore od Ministarstva, koje je i izvršno, a druga o povratu dijela isplaćene novčane potpore koju je donijela federalna poljoprivredne inspekcija . Iz svega, kako ističu, proizlazi kako je ova situacija s pravnog stajališta iznimno složena zbog toga što je odlukama predviđena isplata u ratama te je nužno za ubuduće, u skladu sa zakonskim propisima, onemogućiti daljnje djelovanje predmetnih izvršnih odluka Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva .

Kako zbog nedorečenih zakonskih rješenja u pitanje ne bi došla isplata novčanih poticaja za poljoprivrednike tijekom 2016. godine i kako se ne bi oštetio proračun FBiH, od federalne Vlade traže da primjenom odredbi Zakona o upravnom postupku, po službenoj dužnosti i u cilju zaštite javnog poretka i javnog interesa, izvanredno ukine izvršne odluke Ministarstva poljoprivrede donesene u upravnom postupku kako bi se otklonile te spriječile daljnje posljedice koje mogu nastati realizacijom ranijih odluka Ministarstva.

Povjerenstvo od federalne Vlade traži žurni postupak kako bi se otklonile negativne posljedice za proračun FBiH, ali i buduće isplate poticaja za poljoprivredu. Spomenimo da je nova vlast u Federaciji BiH zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, na temelju Zakona o poljoprivredi, donijeti odluku o zabrani podnošenja zahtjeva za novčane potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na razdoblje od tri godine svim klijentima koji su novčana sredstva dobili na osnovi netočnih podataka ili su dobivena sredstva nenamjenski utrošili, a kojima je inspekcija naložila povrat nakon što je utvrđena zloupotreba.

Vlada je ranije zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove da u što kraćem roku Federalnom ministarstvu pravosuđa dostavi svu raspoloživu relevantnu dokumentaciju vezanu uz nepravilnosti koje su inspektori utvrdili u nalazima sudskih vještaka poimence, na osnovi čijih nalaza je dodjeljivana novčana potpora.

Naloženo je Federalnom ministarstvu poljoprivrede, u suradnji s Federalnom upravom za inspekcijske poslove, usuglasiti podatke, načiniti korektnu i valjanu evidenciju naloga za isplatu novčanih potpora klijentima koji su uredni i proslijediti je Federalnom ministarstvu financija i riznice na postupanje. Do tada će Federalno ministarstvo financija obustaviti isplatu prispjelih spornih naloga , stoji u zaključku federalne Vlade.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.