Nova izdanja maraka HP Mostar „Flora“ i „Fauna“

Hrvatska pošta (HP) Mostar svake godine 1. studenoga tradicionalno izdaje poštanske marke s motivima flore i faune, a 2016. godina posvećena je lopočima i žabama. Autorica maraka je Magdalena Džinić Hrkać, a tiskane su u tiskari Zrinski u Čakovcu.

Izdanje „Flora 2016.“ sastoji se od dvije marke tiskane u arku od 8 maraka (nominalna vrijednost 2,70 KM), žiga i omotnice prvoga dana (FDC). Na njima su prikazani bijeli lopoč (Nymphaea alba L.) i žuti lopoč (Nymphaea lutea), ugrožene biljne vrste koje se zbog uništavanja njihovog prirodnog staništa nalaze na Crvenoj listi flore Federacije BiH. Izdanje „Fauna 2016.“ sastoji se od četiri marke tiskane u arku od 8 maraka (nominalna vrijednost 2,10 KM), žiga i omotnice prvoga dana. Na njima su prikazane različite vrste žaba: grčka žaba (Rana graeca), crveni mukač (Bombina bombina), žuti mukač (Bombina variegata) i močvarna smeđa žaba (Rana arvalis). Poštanske marke HP Mostar su medij kroz koji upoznajemo ljepote Bosne i Hercegovine i u svijet šaljemo poruku o bogatom biljnom i životinjskom svijetu koji moramo zaštititi.

arakfauna2016 arakflora2016 fdcfauna2016 fdcflora2016

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.