Usvajanjem novog Zakona o udruženjima građana od posebnog društvenog značaja velik broj braniteljskih udruga na području Federacije BiH će biti ugašen, piše Večernji list BiH. Naime, u radnom materijalu novog zakona stoji kako se udruga od posebnog društvenog značaja formira pod uvjetom da ima najmanje 55% članstva iz kategorije koju predstavlja (obitelji poginulih branitelja, ratni vojni invalidi, dobitnici najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i ostale udruge – po komponentama Armija BIH ili HVO).

Utvrđivanje podataka

“Za udruživanje razvojačenih branitelja minimum članstva za registraciju, kada je u pitanju komponenta Armije RBiH, jest njih 30.000, a za komponentu HVO-a 10.000 članova”, stoji u radnim materijalima novog zakona. Nadalje se navodi kako su podaci referentni za utvrđivanje potrebnog broja članstva (obitelji poginulih branitelja ili ratni vojni invalidi ili dobitnici najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i razvojačeni branitelji) za osnivanje udruga oni kojima raspolaže Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata.

Kod ostalih oblika udruživanja podaci referentni za utvrđivanje potrebnog broja članstva su podaci udruga koje okupljaju određene kategorije.

Kako ne bi dolazilo do zlouporabe prema pravilima koje propisuje novi zakon, jedan pripadnik braniteljske populacije bilo koje kategorije može biti član samo jedne udruge.

Ovjereni popisi članova

“Pripadnik braniteljske populacije, odnosno član udruge od posebnog društvenog značaja, ne može biti član drugih udruga građana koje okupljaju braniteljsku populaciju”, stoji u radnom materijalu novog zakona. Prilikom registracije udruga prilažu se ovjereni popisi pripadnika braniteljske populacije i članova obitelji poginulih branitelja (ime i prezime, JMBG i svojeručni potpis) u potrebnom broju koji propisuje ovaj zakon.

Potvrdu o postojanju potrebnog broja pripadnika braniteljske populacije za osnivanje udruga izdaje Federalno ministarstvo za pitanja branitelja (obitelji poginulih branitelja i članova njihovih obitelji, ratnih vojnih invalida, dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i razvojačenih branitelja). Jedna od novina koja se propisuje novim zakonom je i financiranje projekata koje organiziraju ove vrste udruga. “Projekti udruga od posebnog društvenog značaja financirat će se iz proračuna Federacije BiH (značajni datumi, spomen-obilježja i dr.)”, ističe se u radnom materijalu zakona.

Nadalje se navodi kako će se udruge od posebnog društvenog značaja registrirati u Federalnom ministarstvu pravosuđa u istoj proceduri kao i ostale udruge, a pod uvjetima iz ovog zakona.

Večernji list

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here