O rastrošnosti i neodgovornosti: Obračunavali dnevnice i u dane vikenda

Više od 400.000 KM Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH izdvojilo je iz proračuna “ugovorcima” za plaćanje ugovora o djelu za “obavljanje poslova stalnog karaktera”, čime su prekršeni zakoni koji reguliraju ovu oblast.

Prema mišljenju Ureda za reviziju institucija BiH, ovo je samo jedan od nekoliko značajnih nedostataka u poslovanju ovog ministarstva u 2014. godini, koje je shodno tome dobilo mišljenje s rezervom.

“Ne izražavajući dalju rezervu na dano mišljenje, skrećemo pažnju na realizaciju projekata iz dodijeljenih grantova, praćenje i evidentiranje u poslovnim knjigama, kao i na nedostatke u provođenju popisa koji se ogledaju u usuglašavanju evidentiranih i popisanih stanja potraživanja i obaveza”, ističu revizori u svom izvještaju.

Inače, u Ministarstvu, kojem je ukupni proračun bio oko 9,16 milijuna KM, tijekom prošle godine bilo je zaposleno 113 ljudi, kojima je isplaćeno oko 3,4 milijuna KM na ime bruto plaća i naknada iz plaća (prosječno oko 2.500 KM mjesečno).

Ukupna odobrena sredstva  oko 11,25 milijuna KM

Naknade ostalih troškova zaposlenih iznosile su oko 407.000 KM, a odnose se na izdatke za prijevoz (116.802 KM), topli obrok (142.493 KM), regres (32.213 KM), odvojeni život (15.067 KM), smještaj (25.817 KM), otpremnine (16.611 KM), pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti (22.242 KM) te na poreze i doprinose na naknade (31.992 KM).

Revizori u izvještaju ističu da su ukupna odobrena proračunska sredstva za Ministarstvo iznosila oko 11,25 milijuna KM, ali da je proračun umanjen za 113.000 KM na ime saniranja posljedica od poplava te dodatno korigiran.

“Proračun je također uvećan za sredstva iz proračunske rezerve u iznosu od 22.000 KM za isplatu plata smijenjenoj zamjenici ministra (SDS-ova Radmila Mitrović) za vrijeme produženog radnopravnog statusa”, navode oni.

Inače, iz Ministarstva su inzistirali na restrukturiranju dijela vlastitog proračuna, što im je i odobreno, pa su umanjena sredstva za putne troškove (21.000 KM), energiju i komunalne usluge (20.000 KM), te za usluge prijevoza i goriva (80.000), kako bi bila povećana za telefonske i poštanske usluge (21.000 KM), zakup (80.000 KM) te ugovorene usluge – 20.000 KM (koje se pojavljuju kao urgentni problem u ovoj instituciji).

Nikada nitko nije sankcioniran

Nakon ovog zahvata, izdaci za telefone i poštanske usluge iznosili su nemalih 101.729 KM u odnosu na broj radnika. Ni putni troškovi nisu bili zanemarivi (171.158 KM), a revizori uočavaju da se kod jednog broja naloga vrši obračun dnevnica u dane vikenda!

“Uočili smo da je u nalozima iskazana kilometraža u mjestu prebivališta u dane vikenda, kao i u vrijeme korištenja godišnjeg odmora”, zaključuju revizori.

Ivica Ćavar, projekt menažder Centara civilnih inicijativa (CCI), koji godinama vrši monitoring rada institucija BiH, naglašava da se ista priča o rastrošnosti i neodgovornosti institucija ponavlja iz godine u godinu.

“Ključni problem jeste što još nikada nitko nije sankcioniran, ništa se bitno nije dogodilo, izuzev pokušaja da se određenim institucijama dio sredstava ukine, ali to očito nije imalo efekta. Ponavljam, ako bi bila sankcionirana samo jedna odgovorna osoba, to bi bila druga priča”, zaključuje Ćavar, prenose Nezavisne.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.