O zdravlju Ljubušaka brine oko 140 djelatnika

Dom zdravlja u Ljubuškom sastavni je i vrlo važan dio ukupnog zdravstvenog sustava primarne zdravstvene zaštite u ZHŽ-u. U šest desetljeća svoga postojanja, prema mogućnostima, radilo se na proširenju djelatnosti, moderniziranju i stvaranju uvjeta za pružanje različitih i novih zdravstvenih usluga, piše Večernji list BiH. Danas ima 12 odjela: Odjel obiteljske medicine, hitne medicinske pomoći, radiološke dijagnostike, laboratorijske dijagnostike, za pedijatriju, za očne bolesti, za ginekologiju i porodiljstvo, za pulmologiju, Odjel interne medicine, za bolesti usta i zuba, za dermatologiju i Odjel palijativne njege. Osim odjela, ima i Centar za rehabilitaciju u zajednici, Centar mentalnog zdravlja, Higijensko-epidemiološku službu, Službu zajedničkih poslova, a tijekom godine iz Mostara dolazi sedam liječnika specijalista: ortoped, otorinolaringolog, kirurg, neuropsihijatar, psihijatar, urolog i specijalist medicine rada.

Broj zaposlenih se mijenja, neki odlaze u mirovinu, a primaju se i novi. Prema godišnjem izvješću o radu, u prošloj godini primljeno je četvero djelatnika, svi na određeno vrijeme: doktorica medicine, medicinski tehničar, ekonomski tehničar i informatičar, a petero je prestalo raditi: četvero otišlo u mirovinu – specijalist pulmolog, akušerska sestra, zubni tehničar i sanitarni tehničar, a jednom djelatniku, magistru ekonomije, istekao je ugovor. Na kraju prošle godine bilo je ukupno 138 zaposlenika, od kojih 130 na neodređeno vrijeme i osam na određeno.

Kada je riječ o liječničkom osoblju, najviše je doktora medicine – 23, od toga 15 specijalista, troje na specijalizaciji i pet doktora opće medicine, zatim sedam doktora stomatologije, jedan specijalist i šest stomatologa. Još troje stručnjaka s VSS obavlja posebnu zdravstvenu djelatnost – dipl. defektolog, dipl. logoped i dipl. psiholog. Među ukupnim zdravstvenim osobljem još je sedmero s visokom zdravstvenom školom, osam viših medicinskih sestara, 59 sa srednjom medicinskom spremom i 31 u kategoriji nemedicinskog osoblja. Što se tiče specijalizacije, u prošloj godini jedna liječnica bila je na specijalizaciji iz pedijatrije, a za ovu godinu odobrene su dvije specijalizacije – iz ginekologije i neuropsihijatrije. Tijekom godine liječnici ljubuškog Doma zdravlja sudjeluju na stručnim simpozijima, seminarima i kongresima u BiH i šire.

VL

5 komentara

 1. Zašto je rodilište još uvijek zazvoreno?

  Like(0)Dislike(0)
 2. Isprika, zatvoreno.

  Like(0)Dislike(0)
 3. Zato sto nas nema dovoljno triba pojacat na 170

  Like(0)Dislike(0)
 4. Koliko ih je u grudam na broju, kao da rade…….

  Like(0)Dislike(0)
 5. I Piculin se vraca hahaha

  Like(1)Dislike(0)

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.