Oko 5,5 milijuna KM za projekte kulture, sporta i inovatorstva

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je pet odluka kojima se podržavaju projekti kulture, sporta, međunarodne kulturne suradnje, inovatorstva i pripreme projekata za fondove Europske unije u 2016. godini, u vrijednosti od oko 5,5 milijuna KM.

Riječ je o Odluci o kriterijima za dodjelu sredstava za sufinanciranje projekata institucija kulture u BiH; Odluci o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta “Sufinanciranje sportskih manifestacija”; Odluci o kriterijima za dodjelu sredstava za projekte u okviru međunarodne kulturne suradnje; Odluci o kriterijima za dodjelu sredstava u okviru podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH, kao i Odluci o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstava iz Fonda H2020”.

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava za sufinanciranje projekata institucija kulture u BiH za 2016. godinu planirano je 3.097.000 KM. Sredstva će biti dodjeljivana putem javnog natječaja u skladu s kriterijima i odlukama Vijeća ministara BiH. Pravo na sufinanciranje projekata imat će institucije kulture u BiH koje djeluju neprofitno.

Grant vrijedan 1.452.000 KM namijenjen je sufinanciranju sportskih manifestacija za 2016. godinu u skladu s Odlukom o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta “Sufinanciranje sportskih manifestacija”.

Pravo na dodjelu ovih sredstava imat će Olimpijski i Paraolimpijski komitet BiH, sportski savezi na razini BiH i entiteta te sportski savezi invalidnih osoba na državnom i entitetskom nivou, kao i sportski klubovi u BiH i druge organizacije čija je djelatnost isključivo oblast sporta.

Za sufinanciranje projekata u oblasti međunarodne kulturne suradnje za 2016. godinu planirano je 440.000 KM, a sredstva će se dodjeljivati putem javnog natječaja u skladu s kriterijima definiranim ovom odlukom.

Sredstava u iznosu od 117.000 KM bit će dodjeljivana putem javnog natječaja za sufinanciranju projekata iz oblasti tehničke kulture i inovatorstva, u skladu s kriterijima definiranim ovom odlukom.

Podnositelj projekta može aplicirati u skladu s javnim natječajem, projektom čija je maksimalna vrijednost do 20.000 KM te u proračunu projekta treba navesti iznos sufinanciranja koji traži od Ministarstva civilnih poslova.

Ukupno 444.000 KM predviđeno je za grant “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda “HORIZON 2020” za 2016. godinu.

Od toga je 404.000 KM namijenjeno za projekte kandidirane putem javnog natjeečaja, za sufinanciranje projekata prijavljenih za “HORIZON 2020”, “COST” i “EUREKA”, a 40.000 KM odobreno je Ministarstvu civilnih poslova za povećanje stepena uspješnosti za sudjelovanje u programu Europske unije za istraživanje i inovacije “HORIZON 2020”.

Ministarstvo civilnih poslova će, putem javnog natječaja , objaviti postupak i način dodjele sredstava za sufinanciranje projekata u skladu s danas usvojenim odlukama i to na web stranici ovog ministarstva te u tri dnevna lista u BiH, najavljeno je iz Vijeća ministara BiH.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.