Ombudsman Nives Jukić posjetila Gimnaziju fra Grge Martića Posušje

Dana 10. listopada 2017. godine Ombudsman Nives Jukić sa stručnom suradnicom Ivanom Džidić posjetila je Gimnaziju fra Grge Martića Posušje i održala sastanak sa ravnateljem i predstavnicima nastavničkog vijeća i predsjednikom Školskog odbora ove škole. Na sastanku su prisustvovale i predstavnice Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Razlog posjete su dešavanja koja su počela završetkom prošle školske godine a čija su najviše žrtve djeca. Nakon što je šest učenika trebalo da ponavlja prvi razred zbog negativnih ocjena Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, na osnovu žalbi roditelja, obvezalo je Gimnaziju fra Grge Martića Posušje da žurno izda Svjedodžbe o završenom prvom razredu na osnovu presude Županijskog suda u Širokom Brijegu.

Ravnatelj Gimnazije fra Grge Martića Posušje Ante Jukić izdao je svjedodžbe, ali se dvoje djece ispisalo i nastavilo školovanje u Mostaru, a četvero je upisalo ponovno prvi razred strukovne škole u Posušju, koja im nije priznala kao vjerodostojne svjedodžbe o završenom prvom razredu Gimnazije. Istodobno, povodom preinake svjedodžbi profesori i učenici iskazali su nezadovoljstvo tako da učenici nisu pohađali nastavu par dana u znak protesta. Na sastanku sa Ombudsmanom Nives Jukić profesori su istakli da su djecu pozivali, te održali i roditeljski sastanak kako bi djeca nastavila pohađati nastavu. Sudionici sastanka složili su se da je svim događanjima, a posebno što su djeca nastavila školovanje u drugom gradu, narušen ugled Gimnazije fra Grge Martića Posušje.

Ombudsman Nives Jukić naglasila je rukovodstvu Gimnazije da posebnu pozornost mora posvetiti ostvarenju principa najboljeg interesa djece kojim se moraju rukovoditi u svom radu. Na traženje zaposlenika, a sa ciljem pomoći u prevazilaženju cjelokupne situacije, Ombudsman Jukić će obaviti sastanak i sa djelatnicima Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke i dalje surađivati sa školom a sve sa ciljem unapređenja kvalitete obrazovanja.

Istaknula je da će Ombudsmani Bosne i Hercegovine u sklopu aktivnosti Odjela za praćenje prava djece pod nazivom „Ombudsman u Vašoj školi“ u narednom periodu održati radionicu sa djecom i na taj način upoznati djecu sa pravima koja su im zagarantirana Konvencijom o pravima djeteta.

(ombudsmen.gov.ba)