OPĆINA GRUDE Program rada za 2016. podijeljen u dva dijela

Vrijeme blagdana polako završava, a građani se okreću radnoj sezoni. U općini Grude, osim infrastrukturnih projekata, u posljednje vrijeme radile su se i promjene u funkcioniranju javnih poduzeća. Tako je na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Grudama pod predsjedanjem Draženka Vranješa pokrenut postupak likvidacije nad Javnim poduzećem “Veterinarska stanica” Grude koje je osnovano 2004. godine. Za likvidatora društva predložen je Miljenko Pezer, piše Večernji list BiH.

Dužnosti likvidatora

– Likvidator je dužan nadležnom sudu podnijeti prijedlog za likvidaciju društva, kao i predočiti mu popis imovine i obveza društva, te poduzeti sve potrebne radnje za provođenje postupka likvidacije društva kod nadležnog suda. On je dužan okončati tekuće poslove društva, naplatiti potraživanja, unovčiti ostalu imovinu i izmiriti obveze društva. Kako je rečeno, cilj je, sukladno zakonu, organizirati veterinarsku stanicu općine Grude koja će ispunjavati sve uvjete prema važećem zakonu, stoji u Službenom glasniku općine Grude.

Također, s obzirom na to da je Josip Šimunović napustio Nadzorni odbor JP “Komunalno” Grude, Općinsko vijeće imenovalo je umjesto njega Franku Zorić, diplomiranu ekonomisticu koja će u ovom odboru biti do kraja mandata ranije imenovanog Nadzornog odbora. Sukladno pravima i obvezama utvrđenim u Statutu Općine, Općinsko vijeće općine Grude utvrdilo je program rada koji sadrži odgovarajuće zadatke i nositelje tih aktivnosti, kao i rokove u okviru kojih će Općinsko vijeće razmatrati pitanja iz programa rada za 2016. godinu. Program rada Općinskog vijeća općine Grude svrstan je u dva dijela – normativni dio i tematsko-analitički dio. U normativnom djelu razmatrat će se odluke iz područja imovinsko-pravnih poslova sukladno podnesenim zahtjevima.

Odluka o komunalnom redu

Isto tako, do lipnja će se razmatrati prostorni plan općine Grude, te će se donijeti odluka o komunalnom redu. U operativnom programu, do studenog će se razmatrati zimsko održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta u razdoblju za 2016. i 2017. godinu. U tematsko-analitičkom dijelu na red će doći 19 izvješća grudskih institucija i ustanova, a rok im je do ožujka ili travnja tekuće godine,dok će izvješće o polugodišnjem izvršenju proračuna općine Grude za 2016. godinu i polugodišnjem radu općinskog načelnika u 2016. godini biti razmatrano u srpnju.

– Općinsko vijeće će, sukladno svojoj nadležnosti, donositi i druge odluke, kao i izmjene postojećih odluka sukladno pozitivno zakonskim propisima. Sukladno svojoj nadležnosti, Općinsko vijeće će davati suglasnosti na opće i pojedinačne akte općinskih tijela, organizacija i poduzeća te vršiti izbore, imenovanja i razrješenja sukladno zakonu, Statutu i poslovniku, stoji u zaključku predsjednika Vijeća. Podsjetimo, vijećnici su na posljednjoj sjednici s 22 glasa za i 1 suzdržanim usvojili proračun za 2016. 
godinu.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.