Osiguravajuća društva morat će vam isplatiti odštetni zahtjev u roku od 60 dana

Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti.

Od 2005. godine, kada je Zakon stupio na snagu u FBiH, nisu donijeti novi usuglašeni uvjeti i tarife za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila, jer nije bilo formirano Udruženje osiguravatelja u BiH u čijoj je to bilo ingerenciji. Ovu pravnu situaciju je usložilo i donošenje novog Zakona u RS u 2015. godini, kojim je donošenje zajedničkih uvjeta i premijskog sustava autoodgovornosti (AO) dano u nadležnost Agencije za osiguranje RS.

Odredbama izmjena i dopuna Zakona predloženo je da Agencija za nadzor donosi zajedničke uvjete i premijski sustav za obvezna osiguranja od odgovornosti, čime se harmonizira regulativa na razini BiH, s obzirom da je navedena odredba na istovjetan način regulirana Zakonom o obaveznim osiguranjima prometu u RS.

Osnovni problem koji je već duže prisutan je nepoštivanje administrativno utvrđene premije, tj. odredaba zajedničkog premijskog susta a AO kroz nelojalnu konkurenciju, te posredno i neposredno davanje nedozvoljenih popusta. To utječe na porast troškova provođenja osiguranja, dovodi do slabljenja financijskog položaja društava za osiguranje i, u krajnjem slučaju, do nemogućnosti naknade štete osiguraniku.

Jedna od novina u Prijedlogu zakona je smanjenje s 90 na 60 dana roka u kojem je društvo za osiguranje obavezno isplatiti odštetni zahtjev, odnosno objasniti zašto nije u mogućnosti to učiniti.

Kada je u pitanju AO, predloženo je da društva za osiguranje u periodu od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona koriste zajedničku tarifu premija i cjenik koje donosi Agencija za nadzor. Nakon toga, u periodu djelomične liberalizacije, društva za osiguranje koriste vlastitu tarifu premija i cjenik za koje su dobila prethodnu suglasnost Agencije. Istekom osam godina od dana stupanja Zakona na snagu, nastupa period potpune liberalizacije, kada prestaje obveza društva za osiguranje da pribavlja prethodnu suglasnost Agencije.

Međutim, u cilju amortizacije eventualnih negativnih efekata uvođenja sustava slobodnog određivanja cijena AO, predviđeno je da i u periodu djelomične i potpune liberalizacije društvo za osiguranje, uz tarifu premija, dostavlja Agenciji tehničke osnove koje upotrebljava pri utvrđivanju tarifa premija, kao i pozitivno mišljenje ovlaštenog aktuara (stručnjaka koji se bavi problemima financijske neizvjesnosti i rizika) o adekvatnosti premija za trajno ispunjavanje svih obveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju. U slučaju utvrđene nedovoljnosti premije za trajno izvršavanje obaveza društava, Agencija za nadzor, pored redovnih mjera nadzora, kao što su zahtjevi za dokapitalizacijom, ima nadležnost i da zahtijeva izmjene, odnosno dopune uvjete osiguranja i tarifa premija, priopćili su iz Vlade FBiH.

1 komentar

 1. Ja samo znam da mi je osiguranje nešta skuplje nego šta je bilo, uz naravno maxsimalan popust, a sigurno ćemo motrati plaćati i ovu AGENCIJU pri registraciji auta, kao vodni doprinos, doprinos za nekakve informacije za ceste i sl.

  Jasno i glasno treba reći. Osiguranja traže više novaca, a štetu će te opet teško naplatiti barem u pravom iznosu. To je tako bilo i tako će i ostati. Sirotinja plaća, a bogati su još bogatiji.

  Zašto agencija nije zahtjevala od osiguranja da pri totalnoj šteti osiguranje isplati onoliko novaca koliko takvo vozilo u tom trenutku vrijedi tržišno u toj državi.

  Naknade za totalnu štetu su smješne. Po kojim oni tablicama rade ne znam, ali naknada nije dovoljna za kupiti pola takvog vozila u BiH.

  I ko je tu na gubitku. Osiguranje ili osiguranik koji godinama uplaćuje da bi na kraju bio oštećen i bez pravne zaštite da pokrije stvarnu vrijednost uništene imovine.

  Like(6)Dislike(0)

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.