Pakleni plan: Vlada će zabraniti zapošljavanja

Cilj je i smanjenje opterećenja na rad, a jedan od načina je potpuno oslobađanje poslodavaca od obveza po osnovi plaća za novozaposlene radnike za prve dvije godine rada. Vlada Federacije BiH usvojila je, na danas održanoj 11. sjednici u Sarajevu, svoj Programa rada za mandatno razdoblje od 2015. do 2018. godine.

Jedan od ključnih ciljeva Vlade FBiH u ovom mandatu je smanjenje i nadzor javne potrošnje, pri čemu će među prvim mjerama biti donošenje moratorija na sva zapošljavanja u javnom sektoru, pri čemu će se, prirodnim odlivom radne snage, smanjiti broj zaposlenih i na taj način umanjiti troškovi plaća.

Cilj je i smanjenje opterećenja na rad, a jedan od načina je potpuno oslobađanje poslodavaca od obveza po osnovi plaća za novozaposlene radnike za prve dvije godine rada.

Kroz poboljšanje poslovnog okruženja nastojat će biti ubrzane i pojednostavljene procedure za registraciju poduzeća, te ponuđene posebne olakšice u cilju stimuliranja inkluzije mladih osoba u gospodarske tijekove.

Treba pojednostaviti i vremenski ograničiti proces dobivanja urbanističkih, građevinskih i energetskih suglasnosti.Obzirom da je naša zemlja bogata prirodnim i drugim resursima, potrebno je njihovo aktiviranje kao pretpostavke za značajniju gospodarsku aktivnost.S toga je, uz ostalo, u najkraćem mogućem roku potrebno donijeti funkcionalne zakone o javno-privatnom partnerstvu i o koncesijama. Kada je riječ o poljoprivredi, vrlo je bitno voditi konzistentnu registraciju poljoprivrednih proizvođača.

Razvoj ovog sektora je potrebno podržati i kroz osnivanje svojevrsnog agrofonda/agrobanke s ravnomjernom disperzijom na cijelom prostoru FBiH.

O okviru borbe protiv korupcije, potrebno je nastaviti raditi na uspostavljanju učinkovitog sudskog okvira i jakog tužilaštva. Istovremeno treba definirati i pooštriti prekršajne odgovornosti, te što prije otpočeti proces oduzimanja nelegalno stečene imovine. U socijalnoj oblasti treba izvršiti reformu socijalnih davanja.

Pri tome je nivo socijalnih davanja potrebno zadržati na dostignutom nivou, s tim da će bolje targetiranje omogućiti pravedniju raspodjelu raspoloživih sredstava. Cilj reforme zdravstvenog sustava je da troškove zdravstva svih razina vlasti budu svedeni sa sedam na šest posto BDP-a.

Vrlo je važna i cjelokupna reforma sustava mirovinsko-invalidsko osiguranja. Potrebno je izraditi novi Zakon o MIO-u, preispitati organizaciju PIO-a, te analizirati uvođenje dobrovoljnih penzionih fondova, Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Donesene su izmjene i dopune Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava s učešćem državnog kapitala, kao i Uredba koja uređuje oblik, sadržaj i način korištenja zaštitnog znaka Federalnog ministarstva unutarnjih poslova.

Nakon rasprave, članovi Federalne vlade prihvatili su Konsolidirani izvještaj o izvršenju proračuna Federacije BiH, županija, općina i financijskih planova izvanproračunskih fondova Federacije BiH za prva tri ovogodišnja mjeseca.

Inače, Nakon razmatranja Informacije o implementaciji Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima organa upravljanja institucija Federacije BiH i javnih poduzeća u većinskom vlasništvu Federacije BiH, Federalna vlada danas je ovlastila premijera Federacije BiH da od institucija koje je osnovala Federalna vlada, koje vrše javna ovlaštenja i imaju status pravne osobe, te privrednih društava u kojima Vlada Federacije BiH vrši neposredna ovlaštenja na osnovu državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, zatraži kopiju platnih lista za ožujak, travanj i svibanj 2015. godine, kopiju menadžerskog ugovora (ili drugog akta) kojim je regulirana visina mjesečne plaće i ostalih prinadležnosti za direktora i članove uprave, te kopiju ugovora (ili drugog akta) kojim je utvrđena visina mjesečne naknade za predsjednika i članove upravnog ili nadzornog odbora.

Nakon kompletiranja i analiziranja ovih podataka, Vlada FBiH će utvrditi jedinstven način reguliranja visina plaća.

FENA

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.