Potpisan Sporazum o suradnji između Pravnoga fakulteta i HT ERONET-a

Između HT ERONET-a i Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru potpisan je Sporazum o suradnji na istraživačkim, razvojnim i obrazovnim projektima radi provođenja zajedničkih aktivnosti usmjerenih ka unapređenju znanosti i obrazovanja te stvaranja boljih zakonskih okvira za razvoj poduzetništva.

Sporazum su, u sklopu manifestacije Dani prava 2017., potpisale dekanica Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Vesna Kazazić i direktorica Sektora za pravne i regulatorne poslove HT ERONET-a Renata Marić.

Ovaj sporazum, između ostaloga, znači i mogućnost za angažman osoblja Pravnog fakulteta i HT ERONET-a u međusobno dogovorenim aktivnostima na znanstveno-obrazovnim projektima, a cilj je i omogućiti studentima sudjelovanje u projektnim aktivnostima. Tu je i potpora razvoju njihovih znanja i vještina.

Suradnja će se odvijati, između ostaloga, na sljedećim područjima: na istraživačko-znanstvenim projektima, osuvremenjivanju nastavnih programa, definiranju tema seminarskih, završnih i diplomskih radova, organizaciji i provođenju stručne prakse studenata te stručnih posjeta HT ERONET-u.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.