Pročitajte tko je dobio novac od državnog granta za sport

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava tekućeg granta “Sufinanciranje sportskih manifestacija” za 2015. godinu Ministarstva civilnih poslova BiH.

Ovom odlukom raspoređuju se sredstva tekućeg granta “Sufinanciranje sportskih manifestacija” za 2015. godinu sredstva u iznosu od 937.000,00 KM. Raspoloživa sredstva tekućeg granta “Sufinanciranje sportskih manifestacija” za 2015. godinu koja se raspoređuju ovom odlukom osigurana su u proračunu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, na stavci “Tekući grantovi”.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo civilnih poslova BiH i Ministarstvo financija i trezora BiH, piše Avaz.

Pročitajte popis korisnika ovih sredstava:

563c95d9-5d8c-4f60-8c5d-09210a0a0a64-grant
563c95d7-2820-4412-a75b-096b0a0a0a64-grant-1
563c95d5-209c-46c8-b692-09210a0a0a64-grant-2
563c95d3-25f4-41d9-9f69-09210a0a0a64-grant-3
563c95d1-4964-4ef1-9eef-096b0a0a0a64-grant-4

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.