Pročitajte zanimljive statističke podatke za BiH u 2016. godini

Agencija za statistiku BiH izdala je nedavno izvješće pod radnim nazivom “BiH u brojevima 2016.”. U izvješću se ističu podaci o stanovništvu, socijalnoj zaštiti, gospodarstvu, obrazovanju, kulturi te drugim područjima života u BiH. Što se tiče glavnih demografskih značajki stanovništva BiH, zanimljivo je promatrati stopu fertiliteta (ukupno živorođenih u životnom ciklusu žene) kroz 10 godina. Najveća stopa fertiliteta zabilježena je 2012. (1,35) i od tada je u stalnom padu zaključno s 2015. (1,24) s daljnjom tendencijom pada. I broj stope mrtvorođene djece je u porastu, piše Večernji list BiH.

Smanjen broj diplomanata

Zanimljivi su podaci i vezani uz rastave brakova, pri čemu ovaj trend bilježi nagli skok od 2006. (1669) do 2015. (čak 2963), što je porast za 56%. Zanimljiv je podatak kako je najviše srednjoškolaca koji su se opredijelili za tehničke škole i to gotovo dvostruko više nego u ostalim srednjoškolskim usmjerenjima. Što se tiče visokog školstva, primjetan je pad diplomiranih studenata kojih je 2013. bilo čak 18.618, da bi se taj broj smanjio na 15.974 diplomanta 2015. U sferi radno sposobnog stanovništva i tržišta rada pokazatelji su dali sliku prema kojoj je najviše radno sposobnih zaposleno u sektoru uslužnih djelatnosti (51%), a najmanje u poljoprivrednim (18%). Najviše je radne snage sa srednjom školom, dok je najmanje s visokom ili višom. Čak 746.000 radnika radi puno radno vrijeme, dok ugovor o skraćenom radnom vremenu ima samo njih 55.000. Ekonomski pokazatelji na prvom mjestu prikazuju stanje vezano uz BDP, pri čemu FBiH u BDP-u sudjeluje s 65,51%, RS s 32,06% i Brčko Distrikt s 2,43%. Najveći broj zaposlenih nalazi se u prerađivačkoj industriji, dok je pak najveći broj poduzeća, njih čak 11.019, iz sektora hotelijerstva i ugostiteljstva. Najveći promet po zaposlenoj osobi ostvaren je u sektoru energetike – 168.052 KM, a najmanji u ugostiteljstvu i hotelijerstvu – 31.143 KM. Što se tiče klase poduzeća, najveći broj poduzeća u BiH spada u kategoriju tzv. malih poduzeća (87,3%), a najmanje je velikih (1%).

Rasle cijene alkohola i cigareta

Mala poduzeća su i nositelji ostvarenih prihoda s 96,9% ostvarenih prihoda, dok su prihodi ostalih tipova poduzeća zanemarivo mali. Kad je riječ o potrošačkim cijenama, najveći rast od 7,2% imala su alkoholna pića i duhan, dok su odjeća i obuća imale najveći pad, -7,2%. Glavni uvozno-izvozni partneri BiH su Njemačka, Italija, RH, Srbija, Slovenija i Kina, pri čemu najveću uvozno-izvoznu razmjenu BiH ima s Njemačkom i Italijom. U sektoru građevinarstva uočen je blagi porast vrijednosti izvršenih građevinskih radova u 10 godina. Pri tome se, za razliku od 2014., u 2015. više gradilo nestambene nego stambene zgrade. Najviše se gradilo dvosobne stanove. Prometni sektor okarakterizirala su dva trenda – prvi pozitivan trend rasta u području zračnog prijevoza te apsolutni pad u području željezničkog prometa. Najviše je registriranih putničkih vozila – 87%, dok je teretnih registrirano samo 8%. Broj korisnika mobilne telefonije se udvostručio u odnosu na 2005., dok se smanjuje broj korisnika fiksne telefonije. Što se tiče proizvodnje el. energije, ona je s 17.451 GWh 2013. smanjena na 15.629 GWH 2015. Turizam bilježi rast dolazaka i posjeta domaćih i stranih turista. U BiH su najviše boravili turisti iz RH – 187.786.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.