Pušenje u zatvorenom policajci će kažnjavati sa 100 KM

Policijski službenici imat će pravo, nakon stupanja na snagu zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje na tržištu, naplatiti kaznu u iznosu od 100 KM svim osobama koje budu konzumirale cigarete u zatvorenim javnim prostorima, na javnim skupovima, radnim mjestima, u sredstvima javnog prijevoza i u privatnim sredstvima prijevoza u kojim se nalazi maloljetna osoba ili više njih.

Nacrtom zakona zabranjuje se proizvodnja i promet cigareta koje sadrže više od deset mg katrana po jednoj cigareti, više od jednog mg nikotina po cigareti i više od deset mg ugljenmonoksida po cigareti, javlja Klix.

Zabranjena je prodaja i stavljanje na tržište duhanskih proizvoda, a posebno cigareta i duhana za samostalno motanje, koji sadrže aditive: vitamine i druge aditive koji stvaraju dojam da duhanski proizvod koristi zdravlju, ili da je manje opasan za zdravlje, kofein, taurin i druge aditive i stimulanse koji se povezuju s energijom i vitalnošću. Kod duhanskih proizvoda za pušenje, aditive koji olakšavaju udisanje nikotina na usta ili nos i aditive koji imaju CMR (kancerogena, mutagena i reprotoksična) svojstva u nezapaljenom stanju.

Zabranjeno je stavljanje na tržište duhanskih proizvoda koji sadrže arome u bilo kojem od svojih sastavnih dijelova kao što su filteri, papiri, pakovanja, kapsule ili druga tehnička obilježja koja omogućavaju izmjenu mirisa ili okusa dotičnog duhanskog proizvoda ili jačine njihova dima. Filteri, papiri i kapsule ne smiju sadržavati duvan ni nikotin.

Testiranje svih proizvoda

Svi duhanski prozvodi za pušenje koji se proizvode ili uvoze na tržište Federacije BiH obavezno se testiraju, a troškove testiranja pri uvozu proizvoda na tržište FBiH, kao i troškove obaveznog godišnjeg testiranja za provjeru količine katrana, nikotina i ugljenmonoksida u cigaretama snosi uvoznik robe, odnosno proizvođač.

Sva pakiranja duvanski proizvoda, pojedinačno i zbirno, moraju sadržavati zdravstvena upozorenja na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Zdravstvena upozorenja kojim se ukazuje na štetnost upotrebe duhanskih proizvoda uključuju opšta upozorenja, dodatna upozorenja, kombinirana upozorenja i informativne poruke.

Kombinovana upozorenja sastoje se od fotografije ili druge ilustracije i odgovarajućeg teksta dodatnog upozorenja. Zdravstvena upozorenja na pojedinačnim pakovanjima i svim zbirnim pakovanjima moraju biti otisnuta tako da ih nije moguće ukloniti ili izbrisati i moraju biti u potpunosti vidljiva. Ova vrsta upozorenja ne smije biti djelimično ili u potpunosti skrivena ili prekinuta poreznim oznakama, oznakama cijene, sigurnosnim oznakama ili drugim elementima.

Kako se navodi, zdravstvena upozorenja ni na koji način ne smiju zakloniti ni prekinuti porezne oznake, oznake cijene, oznake za praćenje ili sigurnosne oznake na pojedinačnim pakiranjima. Zdravstvena upozorenja moraju pokrivati cijelu površinu pojedinačnog ili zbirnog pakovanja, koja je za njih namijenjena i ne smiju se ni na koji način komentirati, parafrazirati niti se na njih smije referirati.

Svako pojedinačno i sva zbirna pakiranja duhanskih proizvoda moraju sadržati kombinirana upozorenja na prednjoj i zadnjoj strani pakiranja i moraju zauzimati najmanje 65 posto površine na kojoj se tiskaju.

U nacrtu se ističe da je na zbirnim i pojedinačnim pakiranjima duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje zabranjeno korištenje termina ,,light”, ,,super light”, ,,ultra light”, ,,slim”, ,,full flavour”, ,,ekstra”, ,,ultra” i sličnih termina.

Pojedinačna pakiranja cigareta moraju biti u obliku kvadra i sadržavati najmanje 20 cigareta. Dodaje se da pojedinačna pakiranja duhana za samostalno motanje moraju biti u obliku kvadra, u cilindričnom obliku ili u obliku vrećice i sadržavati najmanje 30 g duvana.

Za elektronske cigarete i biljne proizvode za pušenje, u svim svojim oblicima, vrijede iste odredbe kao i za duhan i duhanske proizvode za pušenje.

Duhanski proizvodi i ostali proizvodi za pušenje ne smiju biti postavljeni ili biti vidljivi u prodajnim objektima, osim prilikom same prodaje, i ne smiju biti izloženi u komercijalnu svrhu niti na jednom drugom mjestu. Novim zakonom bit će zabranjeno instalirati, postavljati ili koristiti automate za prodaju duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje na javnim mjestima.

Zabranjeno je prodavati duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje putem automata za prodaju cigareta, s polica supermarketa, samoposluga i sličnih prodavnica u kojim kupci mogu slobodno uzeti robu, kod uličnih prodavača i na improviziranim nelegalnim mjestima prodaje, prodavati duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje putem interneta, prodavati duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje u objektima i dvorištima zdravstvenih objekata i dvorišta za sportske i kulturne aktivnosti, ili ih prodavati u objektima koji su od ulaznih vrata predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola te visokoškolskih ustanova udaljeni u radijusu manjem od 100 m. Zabranjeno je prodavati duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje na pijacama i drugim improviziranim nelegalnim mjestima prodaje.

Oštre kazne

Zabranjena je takođe prodaja slatkiša, igrački i drugih proizvoda namijenjenih djeci, a koji imaju oblik bilo koje vrste duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje ili slikovno (crtežom) upućuju na pušenje.

Novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja ne zabrani upotrebu duvanskih proizvoda u svim zatvorenim javnim prostorima, na javnim skupovima, radnim mjestima i u javnom prijevozu. Kaznom od 300 KM do 1.000 KM za prekršaj će se kazniti i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Kako stoji, novčanom kaznom u iznosu od 1.500 KM do 5.000 KM kaznit će se vlasnik i korisnik prostora, odnosno mjesta u kojem je pušenje zabranjeno, koji propusti izvršiti radnje u slučaju da osoba ne poštuje zabranu pušenja.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj gospodarske  društvo i druga pravna osoba koja se bavi proizvodnjom, uvozom i prometom duhanskih proizvoda, ako ne istakne podatke, odnosno prodaje duhanske proizvode koji sadrže nedozvoljene sastojke.

9 komentara

 1. Napokon,gdje god dođeš, od birtije do “elit” restorana, ne možeš disati od dima cigareta….

  Like(5)Dislike(3)
 2. Mi smo bogata drzava uduplajte te kaznice dosta trovanja.

  Like(4)Dislike(0)
 3. Ovo ima samo kod nas! Odakle pravo vladi da određuje smije li netko pušiti u privatnika ili ne! Samo nekaneke pravila i regulacije, samo nastavljaju kvariti gospodarstvo stežući privatnike i onemogućavajući im donošenje odluka za svoj biznis.

  Like(2)Dislike(0)
 4. smiš bit nadrogiran, a nesmiš napušen jednostavno

  Like(3)Dislike(0)
 5. Smimo li redovno primat porodiljne naknade i penzije kao i socijalnu pimoć

  Like(6)Dislike(0)
 6. Morete mi popusit kitu sto vam ja platim 100 km kaznu.

  Like(3)Dislike(0)
 7. Smi li mi zena popusit u Autu .

  Like(5)Dislike(0)
 8. Smi ako joj nesmeta volan.

  Like(1)Dislike(0)
 9. Je volite pljackat ovaj napaceni narod pa neka puše di oce kome smeta neka ne ulazi u kafić i gotovo!!!

  Like(0)Dislike(0)

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.