RAK: Nisu stvoreni uvjeti za prelazak na digitalno emitiranje TV programa

Na današnjoj sjednici Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine usvojen je Izvještaj o radu Agencije za period siječanj-ožujak 2015. godine.

Nakon provedenih javnih konzultacija, Vijeće je usvojilo Pravilo o izmjenama Pravila o dozvolama za distribuciju audiovizelnih medijskih sadržaja i medijskih usluga radija i Pravilo o korištenju radiofrekvencijskog opsega 11,7-12,5GHz za MVDS/MMDS, te odobrilo da se na javne konzultacije uputi Pravilo o izmjeni Pravila o prenosivosti telefonskih brojeva.

Usvojena je i Odluka o načinu korištenja Multipleksa A za potrebe zemaljskog digitalnog emitiranja u BiH.

Vijeće je ponovo upozorilo da emitiranje TV programa poslije 17. lipnja 2015. godine, u najvećem broju slučajeva, neće biti moguće u okvirima dodijeljenih tehničkih uvjeta dozvole.

U svijetlu činjenice da država nije još stvorila potrebne preduvjete za prelazak na digitalno emitiranje, u cilju ublažavanja mogućih negativnih posljedica, Vijeće je zaključilo da će Agencija omogućiti nastavak važenja dozvole, uz obvezivanje kablovskih distributera da nastave distribuciju programa kada TV postaje same osiguraju signal.

Pozdravljena je najava održavanja novog sastanka s predstavnicima javnih RTV servisa, u organizaciji Ministarstva komunikacija i transporta BiH, početkom naredne sedmice.

U skladu sa Sporazumom o sniženju cijena usluge roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama između ministarstava nadležnih za oblst elektronskih komunikacija Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije, potpisanim 29. rujna rošle godine u Budvi, Vijeće je usvojilo Odluku o utvrđivanju maksimalnih cijena za usluge roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama.

Ovom Odlukom određuju se nositelji obaveze, način i dinamika snižavanja cijena roaminga u BiH.

Vijeće Agencije usvojilo je prijedlog Akcijskog plana Agencije za provođenje aktivnosti predviđenih Državnim godišnjim planom za zaštitu potrošača u BiH u 2015. godini.

U narednom razdoblju Vijeće će kontinuirano pratiti i podržavati višestruke aktivnosti i mjere koje će Agencija poduzimati s ciljem zaštite potrošača, korisnika telekomunikacijskih usluga u BiH, najavljeno je iz ove institucije.

(Fena)

1 komentar

  1. I naplatili bi pretplatu… moze samo probajte. Majku vam jebem korumpiranu pocevsi od obicnih smetlara pa do akademika. Đubrad

    Like(0)Dislike(0)

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.