RAK prihvatio smanjenje cijena usluga mobilne telefonije

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije BiH jučer je u Sarajevu prihvatio informaciju o Mjerama za smanjenje cijena usluga mobilne telefonije i obvezao Agenciju da usvojeni set mjera uputi Parlamentarnoj skupštini i Vijeću ministara BiH, te blagovremeno obavijesti krajnje korisnike o donešenim mjerama.

Vijeće je odobrio da se na javne konzultacije uputi Pravilo o dozvolama za distribuciju audio-vizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, u kojem se predlaže da se uvrsti odredba kojom bi se distributerima iz BiH naložilo da zatamnjuju emitiranje reality i  pseudo reality programa pružatelja medijskih usluga čije je sjedište izvan BiH, ukoliko se emitiraju izvan propisanog vremenskog ograničenja ili bez tehničke zaštite.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.