Ratovalo 577.000 osoba: Završena izrada dva braniteljska registra

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata u potpunosti je završilo izradu dva braniteljska registra. Točnije, onog koji se odnosi na korisnike prava iz boračko-invalidske zaštite, ali i registar svih sudionika u obrani BiH, kazao je za „Avaz” ministar za pitanja branitelja FBiH Salko Bukvarević.

Dodao je da registar korisnika prava čini oko 95.000 onih koji primaju naknade.

”U taj broj ulazi oko 48.000 ratnih vojnih invalida, 4.200 obitelji šehida i poginulih branitelja, oko 5.000 dobitnika ratnih priznanja i oko 34.000 pripadnika oružanih snaga koji su ostvarili pravo na prijevremenu povoljniju mirovinu. Za ove kategorije iz federalnog proračuna na godišnjem nivou izdvaja se oko 570 milijuna KM”, kazao je Bukvarević.

Kako je istaknuo, prema podacima koje su preuzeli od bivšeg federalnog ministarstva obrane, kroz jedinice Oružanih snaga FBiH u obrani BiH od 18.rujna 1992. do 22. travnja 1996. godine sudjelovalo je oko 577.000 osoba.

”577.000 je ukupan broj osoba koje su u ovom vremenskom periodu prošle kroz službene evidencije jedinica i službe za vođenje vojnih evidencija, bilo da su bile pripadnici samo jedan dan ili cijeli period”, naglasio je Bukvarević.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo se nakon toga, a u svrhu objavljivanja ovih podataka, obratilo Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

”Oni su nam pismeno odgovorili da objava oba registra mora biti zakonom definirana. Zbog toga smo i pripremili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, čijim bi se usvajanjem osigurao pravni osnov za javnu dostupnost registra branitelja i registra korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite”, kazao je Bukvarević.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.