Razlika između isporučene i naplaćene u BiH vode veća od 50 posto

Sastanak Aquasan mreže u BiH na temu “Smanjenje neprihodovane vode – institucionalno i kadrovsko jačanje kapaciteta u BiH” danas se održava u Neumu

Sastanak je usmjeren na trenutno stanje u BiH kada je u pitanju neprihodovana voda, te na razmatranje mogućnosti za jačanje institucionalnih i kadrovskih kapaciteta JVP/JKP, ali i prezentiranje i promoviranje pozitivnih iskustava i dobrih praksi iz BiH i regije.

Kako ističu organizatori ovog sastanka, jedan od glavnih izazova s kojima se susreću vodovodna i komunalna poduzeća u BiH, ali i regiji, je znatna razlika između količine vode zahvaćene, tretirane i isporučene u distribucijski sustav s jedne strane te količine vode naplaćene od korisnika usluge s druge strane. Ta razlika u BiH dostiže 55 posto, dok je međunarodno prihvaćena norma 20 posto.

Visoki postotci neprihodovane vode odražavaju ogromne količine vode koja se gubi kroz curenja, koja nije fakturirana korisnicima, ili oboje. To ozbiljno utječe na financijsku održivost vodovodnih poduzeća kroz izgubljene prihode i povećane operativne troškove poslovanja. Visoki postotak neprihodovane vode obično odražava slabo upravljanje poduzećem, nedostatak neovisnosti, odgovornosti, kao i tehničkih i menadžerskih vještina neophodnih za pružanje pouzdanih usluga korisnicima, ističu iz Aquasan mreže u BiH.

Napominju da, iako ovaj problem kao prioritet prepoznaju stručnjaci i donositelji odluka, mjere koje se provode u vodovodnim poduzećima u BiH su nedovoljne, a rezultati ograničeni. Iz toga proizlazi da je neophodno primijeniti pristup za smanjenje neprihodovane vode koji obuhvaća promjene na upravljačkoj razini u većini sektora unutar vodovodnih poduzeća paralelno s uvođenjem tehničkih mjera unapređenja.

Kad su u pitanju općine, iz Aquasan mreže u BiH ističu kako je potrebno ukazati na značaj promatranja vodoopskrbe, odnosno pitke vode ne samo kao ljudskog prava već i kao resursa koji je dan na upravljanje vodovodnom poduzeću. Kao i sa svakim drugim resursom, neučinkovito raspolaganje istim dovodi do financijskih gubitaka i potrebe za uvođenjem štednje.

Smanjenje gubitaka u samim distribucijskim sustavima, ali i komercijalnih gubitaka unutar poduzeća, je način kako vodovodna poduzeća mogu ostvariti značajne uštede, a koje općina kao osnivač može usmjeriti u druge aktivnosti. Važno je da općine iniciraju i podrže aktivnosti poduzeća usmjerene na smanjenje neprihodovane vode, navode iz Aquasan mreže u BiH”.

Sudionici sastanka su ključne zainteresirane strane ispred javnih institucija iz sektora voda i zaštite okoliša, odnosno predstavnici javnih vodovodnih/komunalnih poduzeća, općinskih službi za vode i zaštitu okoliša, entitetskih udruženja JVP/JKP, resornih ministarstava te predstavnici međunarodnih financijskih institucija u BiH.

(FENA)

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.