Registracija nekretnina uskoro na jednom mjestu: Bh. građanima ušteda novca i vremena

Direktor Federalne uprave za geodetske poslove Željko Obradović, sumirajući rezultate projekta “Registracija nekretnina” koji je proveden radi usuglašavanja zemljišno-knjižnih i katastarskih evidencija u svih 79 općina u većem bh. entitetu, pojašnjava da je cilj ovog projekta koji njegova uprava provodi u suradnji s Federalnim ministarstvom pravde, da podaci o nekretninama budu usuglašeni i točni, piše Avaz.

“U FBiH alfanumeričke i grafičke podatke o nekretninama vode katastri, a podatke o vlasništvu nad nekretninama zemljišnoknjižni uredi. Ti podaci u dosta slučajeva su neusuglašeni i ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu. I postavlja se opravdano pitanje vođenja podataka o nekretninama na dva mjesta. To je nepotrebno. Treba sustav pojednostaviti”, kaže Obradović.

On napominje da je u proceduri Zakon o izmjeri i registraciji nekretnina koji u sebi sadrži viziju ustroja sektora zemljišne administracije u Federaciji BiH. Predviđeno je osnivanje ureda za nekretnine koji će zamijeniti dosadašnje katastarske i zemljišnoknjižne urede.

Upitan hoće li se time ukinuti dosadašnja praksa postojanja gruntovnica pri sudovima, a katastarskih ureda pri jedinicama lokalne samouprave, Obradović ističe da će se oni objediniti u jedan ured, a to je upravo ured za nekretnine.

“Dio aktivnosti će ostati pri općinama, dio će se prepustiti privatnom sektoru, ali bitne aktivnosti će se obavljati u uredima za nekretnine koji će egzistirati u svim općinama u FBiH. Nadam se kako će ovo predloženo zakonsko rješenje kroz parlamentarnu proceduru dobiti svoju konačnu i kvalitetnu formu” , ističe on.

Obradovića smo upitali znači li to da će visoki troškovi koji su padali na teret građana, te potrošeno vrijeme za dugotrajna čekanja na dobivanje potrebnih zemljišnoknjižnih izvadaka, posjedovnih listova, uskoro postati prošlost, prenosi Avaz.

“Ovim će građani moći na jednom mjestu, u jednom uredu na brz i kvalitetan način dobiti služben dokument o svojim nekretninama. Također, stvaraju se pretpostavke da naši korisnici i online mogu preuzimati podatke. Sve navedene aktivnosti su u pravcu reduciranja i vremena i troškova prilikom preuzimanja podataka o svojim nekretninama”, izričit je Obradović, koji dodaje i kako su u realizaciji ovoga projekta građani oslobođeni bilo kakvih plaćanja.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.