Rektor Tomić u posjetu HT ERONET-u: Želimo bolje povezivanje Sveučilišta i gospodarskog sektora

Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić posjetio je danas HT ERONET gdje ga je primio predsjednik Uprave Vilim Primorac sa suradnicima.

Prof. dr. Tomić je istaknuo kako je Sveučilište u Mostaru do sada imalo iznimnu suradnju s HT ERONET-om te se nada da će se ta suradnja i nastaviti. Kazao je kako je u idućem razdoblju jedan od ciljeva– otvaranje Sveučilišta prema gospodarstvu i gospodarskim subjektima, bolja povezanost i suradnja. Govoreći o planovima, rektor Tomić je naglasio kako je suradnja između Sveučilišta i gospodarskog sektora iznimno značajna, a povezivanjem gospodarskih subjekata i akademskih institucija stvaraju se osnove za unapređivanje i poboljšanje znanja, vještina, kompetencija, otvaraju se brojne mogućnosti.

Najavio je i Gospodarski forum u organizaciji Sveučilišta koji bi se trebao održati koncem studenoga te na kojemu bi naglasak bio upravo na suradnji između akademske zajednice i gospodarskog sektora.

Predsjednik Uprave HT ERONET-a Vilim Primorac naglasio je kako će Sveučilište u Mostaru imati uvijek potporu HT ERONET-a koji je otvoren za suradnju i zajedničke projekte.

„Nedavno je HT ERONET opremio informatički laboratorij na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, a još jedan od projekata koje pokrećemo jest besplatna Wi-Fi usluga na području kampusa, za sve studente Sveučilišta u Mostaru. Isto tako, HT ERONET ostaje otvoren za sve aktivnosti u segmentu digitalne transformacije društva, gdje, naravno, vidimo i ulogu našeg Sveučilišta. Stoga mogu kazati, što se suradnje sa Sveučilištem tiče, ona u idućem razdoblju može samo rasti i jačati“ – kazao je Primorac.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.