Revizija u EPHZHB: Struju kupovali po 110 pa prodavali po 91 KM

upućivala obavijest elektroničkim putem na adresu potencijalnih dobavljača za kupovinu određene količine električne energije, a isti ti dobavljači su odgovarali i dostavljali ponude kada je u pitanju cijena koju su oni nudili – izjavio je Dževad Nekić, glavni revizor u Federaciji BiH. Dodao je i kako je revizija utvrdila ogromna potraživanja Elektroprivrede HZ HB, a gotovo ništa nije učinjeno kako bi se ti dugovi naplatili. Tu se osobito misli na Aluminiji, čiji je dug u vrijeme promjene uprave u EP HZ HB bio oko 130 milijuna KM.

– Zapravo, oni su sklopili dogovor da će se to uplaćivati u nekom budućem razdoblju, ali financijski rezultat za 2015. bio je negativan, što znači da će sama politika kada je u pitanju ovo društvo na neki način samo povećavati taj gubitak i u budućem razdoblju – dodaje Nekić. Prema nekim informacijama, uskoro bi se ovim revizorskim izvješćem trebale početi baviti i pravosudne institucije jer je zbog ovakvog načina poslovanja Elektroprivreda HZ HB pretrpjela ogromnu štetu. Mnoga pitanja još uvijek čekaju na odgovor, a još uvijek je pitanje hoće li EP HZ HB ikada naplatiti više od 100 milijuna KM potraživanja koja je ostavila bivša uprava ovoga poduzeća. Marinko Gilja je odmah nakon preuzimanja dužnosti naručio neovisnu reviziju kako bi dobio stvarnu sliku stanja u ovome poduzeću, a sada je i državna revizija potvrdila ono što se znalo još prije godinu dana. Gilja je tada najavio kako će pravosudna tijela odlučili što će činiti dalje po tom pitanju, ali je i dodao kako su izvješća u kojima se govori o milijunskoj dobiti Elektroprivrede HZ HB netočna te kako se tvrtka zbog nenaplaćenih potraživanja nalazi u gubicima od nekoliko desetaka milijuna maraka.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.