Široki Brijeg će napokon dobiti meteorološku stanicu

Pod predsjedanjem Vinka Topića, predsjednika Gradskog vijeća Široki Brijeg, i uz nazočnost 24 od ukupno 25 vijećnika održana je 36. sjednica Gradskog vijeća Širokog Brijega.

Nakon usvajanja zapisnika s 35. sjednice Gradskog vijeća usvojena je Odluka o novom programu aktivnosti na pripremi, izradi i donošenju Prostornog plana Grada Širokog Brijega. Program aktivnosti sadrži i program uključivanja javnosti u proces izrade i donošenja Prostornog plana Grada Širokog Brijega. Odluku je obrazložio Boro Zovko pomoćnik gradonačelnika za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Jednoglasno je usvojena Odluka o određivanju prostora Gradskog autobusnog kolodvora Široki Brijeg. Ovom odlukom određuje se da je autobusni kolodvor izgrađen na k. č. 667/3 u k. o. Lištica po novoj izmjeri, te da će Gradski autobusni kolodvor Široki Brijeg biti jedini prostor za prihvat i otpremu autobusa i putnika. Odluku je obrazložio Andrija Kraljević šef odsjeka gospodarstva.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o davanju suglasnosti za postavljanje automatske meteorološke stanice, a koja će biti postavljena u krugu JP Vodovod i kanalizacija d. o. o. u Kranjčevićevoj ulici broj 29.

Usvojena je Odluka o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na području katastarskih općina Turčinovići, Dobrič, Ljuti Dolac, Dobrkovići, Kočerin, Ljubotići, Trn i Donji Crnač i to 16 parcela ukupne površine cca 13.000 m².

Usvojena je i Odluka o prodaji nekretnina u katastarskim općinama Turčinovići, Dobrič, Ljuti Dolac, Dobrkovići, Kočerin, Trn i Donji Crnač. Odluku je obrazložio Vjekoslav Draškić pomoćnik gradonačelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar.

Jednoglasno je usvojena Odluka o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar u svrhu izgradnje elektroenergetskog objekta na površini 33 m² za iznos 990 KM. Odluku je obrazložio Vjekoslav Draškić pomoćnik gradonačelnika za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar.

Također su jednoglasno usvojena i Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist: Josipa Bazine sina Gojka iz Kočerina, Damira Hrkaća sina Ivana iz Širokog Brijega, Žarka Muse sina Blage iz Trna, Ljubice Soldo kći Tome iz Oklaja i Franje Bilaća sina Gojka iz Turčinovića.

Jednoglasno je usvojeno i Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća JU Dječji vrtić „Trnoružica“ Široki Brijeg u sastavu: Dijana Sesar predsjednica, te Ivan Crnjac, Mirjana Kutle, Marija Kvesić i Mirjana Ljubić članovi.

Usvojen je Etički kodeks JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Široki Brijeg.

Izvješće o radu za 2015. godinu podnijeli su direktori JP Vodovod i kanalizacija d.o.o., JKP Čistoća d.o.o. i JP Radio postaja Široki Brijeg d.o.o., te ravnatelj JU Coming, te su ista i usvojena.

U raspravi o izvješću JKP Čistoća d.o.o. vijećnik HDZ-a BiH Josip Kožul je pohvalivši izvješće predložio direktoru Vladi Zeljko da organizira sastanak s predstavnicima ruralnih mjesnih zajednica s ciljem da se cjelokupno područje grada uključi u prikupljanje komunalnog otpada. Direktor Zeljko je prihvatio inicijativu vijećnika Kožula. Vijećnik HDZ-a BiH Vlado Ćorić je istaknuo da se sva domaćinstva moraju uključiti u plaćanje odvoza otpada, a vijećnik HSP-a dr. Ante Starčević Marko Marušić je tražio javno prokazivanje sviju koji ne plaćaju komunalne usluge.

U raspravi o izvješću JU Coming vijećnik HDZ-a BiH Josip Kožul postavio je pitanje o projektu Svjetske banke o nastavku projekta vodonatapnih kanala na području Kočerina, odnosno Kočerinskog polja. Ravnatelj Dragan Pavković je odgovorio da je to u pripremnoj fazi.

Izvješće direktora JP Veterinarska stanica d.o.o. nije usvojeno. Direktor Ivica Jurić je predložio da se organizira sastanak s predstavnicima Ministarstva gospodarstva na temu vraćanja ovlasti Veterinarskoj stanici, što je prihvaćeno od strane predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića. U raspravi o izvješću JP Veterinarska stanica d.o.o. raspravljali su vijećnici Josip Kožul (HDZ BiH), Marko Marušić i Kristijan Crnjac (HSP dr. Ante Starčević). Gradonačelnik Miro Kraljević je ukazao na tešku situaciju u ovom javnom poduzeću te da je neophodno se u ovoj godine poduzmu odgovarajuće mjere.

U raspravi o izvješću JP Radio postaja Široki Brijeg d.o.o. vijećnik HSP-a dr. Ante Starčević Marko Marušić je rekao: ”Ista glazba nedjeljom, nema kreativnosti, duha. Mislim da bi se na radiju moglo puno više”.

(www.jabuka.tv)

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.