Službeni registar ne postoji, broj privatnih škola konstantno raste

Istraživanje o broju privatnih visokoškolskih ustanova, kojih je u BiH ukupno 37, obavio je Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, piše Večernji list BiH. Međutim, prema istraživanju koje je proveo Školegijum prikupljajući informacije od lipnja do studenog prošle godine, u Bosni i Hercegovini djeluje 11 osnovnih i 36 srednjih privatnih škola, uključujući i centre za doškolovanje. Uz javne (osnovne i srednje) te privatne škole, aktivne su i njihove kombinacije, odnosno javne škole u privatnom vlasništvu različitih religijskih zajednica, kojih ima ukupno 15. Broj privatnih osnovnih i srednjih škola u BiH, kao i njihovih individualnih programa, posljednjih godina konstantno raste, ali službeni registar još uvijek ne postoji.

Neažurirani podaci

Na internetskim stranicama ministarstava popisi ili dugo nisu ažurirani ili su nepotpuni. Naime, na internetskim stranicama škola u 80 posto slučajeva ništa ne piše o osnivaču i školarinama, kao da cijena usluge i obrazovna filozofija osnivača ne postoje. Prema službenim legislativama, privatna škola ne može se osnovati u svrhu promoviranja rasnih, nacionalnih, vjerskih, spolnih i drugih predrasuda. Moraju se osiguravati jednake mogućnosti za upis svim kandidatima. Samo međunarodne privatne škole mogu imati nastavne planove i programe koji u potpunosti ne pokrivaju zajedničku jezgru nastavnih planova i programa. Kada je riječ o rezultatima istraživanja po županijama u Federaciji BiH, oni se razlikuju od županije do županije, a u pojedinim nema uopće privatnih škola. Rezultati istraživanja Školegijuma za Sarajevsku županiju pokazuju kako je u ovoj županiji osam osnovnih i sedam srednjih privatnih škola.

Osnivači tajna

Kada je riječ o Zeničko-dobojskoj županiji, iz Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport navode kako kao javne škole u privatnom vlasništvu djeluju Medresa “Osman Redžović”, Franjevačka klasična gimnazija, Opća gimnazija KŠC “Sveti Pavao”. U ovoj županiji postoje još tri privatne škole, a to su Međunarodna osnovna škola, OŠ “Hasan Kafija Pruščaki”, jedna javna škola u privatnom vlasništvu, Osnovna škola KŠC “Sveti Pavao”. Dakle, tri osnovne privatne, jedna srednja privatna, i četiri javne osnovne i srednje škole u privatnom vlasništvu. Unsko-sanska županija ima jednu osnovnu privatnu školu, šest privatnih srednjih škola, uključujući i centre za doškolovanje i četiri javne škole u privatnom vlasništvu. Prema podacima Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanske županije, u ovoj županiji djeluju jedna privatna osnovna, pet privatnih srednjih i jedna javna školska ustanova u privatnom vlasništvu, dok je Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Tuzlanske županije navelo jednu privatnu osnovnu i četiri privatne srednje škole. Na području Zapadnohercegovačke županije ne postoji ni jedna privatna osnovna škola, ali jesu četiri privatne srednje škole, navodi se u odgovoru Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa ZHŽ. Hercegbosanska županija, Posavska, Bosansko-podrinjska županija i Distrikt Brčko nemaju privatne osnovne i srednje škole. Srednjobosanska županija ima dvije privatne škole i tri javne škole u privatnom vlasništvu. U RS-u djeluju ukupno dvije privatne osnovne i osam privatnih srednjih škola. 

2 komentara

  1. Jagodica Bobica

    Naj bolje su franjevačke gimnazije, jedine u kojima se nešto nauči..

    Like(2)Dislike(0)
  2. Sve to pozatvarati, u svakom dijelu BiH ostaviti po jednu za prekvalifikaciju ili nadoškolovanje u stilu ako imaš tri srednje da možeš polagati četvrti!

    Like(0)Dislike(0)

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.