SMS-om provjeriti registraciju vozila, novčane kazne, osobne dokumente

0

Bosna i Hercegovina je do kraja prošle godine realizirala 61 posto planiranih ciljeva u okviru reforme javne uprave do tog roka. Na državnoj razini provedeno je 60, u Federaciji 55, a u Republici Srpskoj 71 posto planiranih reformskih koraka. Brčko Distrikt je proveo 56 posto planiranih reformi. Kako se navodi u godišnjem izvješću o reformi javne uprave, u svim oblastima je ostvaren određeni napredak, ali je očito kako neki od zacrtani reformskih ciljeva nisu ostvareni. Od ukupno 130 ciljeva, 14 ih je bilo s rokom izvršenja u 2014. godini. Većina ciljeva je u procesu provedbe, ali ih je veoma malo u potpunosti realizirano. Samo 14 posto ciljeva je potpuno realizirano do predviđenog roka, pokazuje statistika. U prethodnom razdoblju, od 2011. do 2013. godine, za provedbu je bilo planirano, ovisno o upravnoj razini, od 70 do 72 jednokratna cilja. Samo četvrtina (26 posto) od ovog broja je u potpunosti realizirana, dok provedba jedne osmine (12 posto), od ukupnog broja, nije počela. Gledano po upravnim razinama, stanje po pitanju provedbe ovih ciljeva je najbolje u Republici Srpskoj, dok je na ostalim razinama stanje daleko ispod očekivanog. Uz spomenute ciljeve jednokratnog karaktera, 42 cilja (na BiH i RS razini ih je 41) su kontinuiranog karaktera. Njihova provedba je planirana kontinuirano tijekom cjelokupnog trajanja provedbe reforme. Nešto više od jedne trećine (36%) ovih ciljeva je realizirano u cijelosti, a jedna trećina (34%) je djelomično realizirana. Provedba preostalog dijela ovih ciljeva nije bila kontinuirana, te je ocijenjena kao tek započeta (27%), dok veoma mali postotak ovih ciljeva nije ni počeo s provedbom (3%). U oblasti strateškog planiranja tijekom prošle godine je nastavljena provedba projekta “Razvoj središnjih organa vlada u BiH” te pripremljeni prijedlozi podzakonskih akata na svim razinama kojima se regulira pitanje strateškog i godišnjeg planiranja i razvoja javnih politika. Usvojene su i određene odluke koje se tiču pravila za izradu zakona i drugih propisa. Kada su u pitanju javne financije, završena je provedba projekta “Rodno odgovorno planiranje proračuna – Proširenje informacijskog sustava za upravljanje proračunom – BMIS” sa softverskom komponentom za rodno odgovorno planiranje proračuna, financiranog iz PAR fonda. Pokrenuta je i nova procedura javne nabave za projekt “Informacijski sustav riznice Brčko Distrikta”, te pokrenut projekt “Jačanje sustava javnih nabava u BiH”. – Istodobno je završena provedba projekta “Jačanje kapaciteta za upravljanje javnim dugom”. U oblasti upravljanja ljudskim potencijalima u tijeku je provedba projekta “Modernizacija sustava upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama državne službe u BiH”. Usvojen je i novi Zakon o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH. Značajno je i što je projektom “Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora” obučeno 646 državnih službenika iz različitih organa uprave. Također su pripremljeni i usvojeni komunikacijski akcijski planovi na razini VM BiH za 2015. godinu. U području E-uprave važno je da je IDDEEA prešla na personalizaciju (tiskanje) biometrijskih putovnica treće generacije, pušten je u rad novi informacijski sustav E-nabave, pokrenuta procedura javne nabave za tri prioritetna projekta, usvojen zakon o elektronskom dokumentu na državnoj razini te građanima omogućeno da SMS-om mogu izvršiti provjeru statusa osobnih dokumenata, registracije vozila i izrečenih novčanih kazni.

KORACI

1. Pripremljeni prijedlozi podzakonskih akata na svim razinama kojima se regulira pitanje strateškog i godišnjeg planiranja i razvoja

2. Završena je provedba projekta ‘Rodno odgovorno planiranje proračuna – Proširenje infor. sustava za upravljanje proračunom’ sa softverskom komponentom

3. Usvojen je novi Zakon o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH

4. Projektom ‘Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora’ obučeno 646 državnih službenika iz različitih organa uprave

5. Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) prešla na personalizaciju (tiskanje) biometrijskih putovnica treće generacije

6. Pušten je u rad novi informacijski sustav E-nabave, te usvojen zakon o elektronskom dokumentu na državnoj razini

7. Građanima omogućeno da SMS-om mogu izvršiti provjeru statusa osobnih dokumenata, registracije vozila i izrečenih novčanih kazni

8. U Federaciji BiH usvojena uredba o postupku procjene utjecaja propisa, kojom je unaprijeđen ukupan sustav i procedure utjecaja propisa

9. Na državnoj razini usvojene izmjene i dopune jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa

10. Vlada FBiH usvojila uredbu o procesu trogodišnjeg i godišnjeg planiranja i godišnjeg izvještavanja u federalnim ministarstvima i institucijama

VL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here