Tisuće vjernika na trodnevnom duhovnom seminaru na Kočerinu

Veliki interes vjernika je vladao za duhovni seminar koji se tri dana odvijao u župnoj crkvi na Kočerinu. Seminar je započeo u utorak 10. ožujka i završio u četvrtak 12. ožujka. Tema duhovnoga seminara je bila „Ključna pitanja vjere i morala u izazovima modernoga svijeta“. Predavač na seminaru je bio fra Mario Knezović, kočerinski župnik. Crkva je svaku večer bila dupkom ispunjena vjernicima koji su pristizali iz različitih hercegovačkih i dalmatinskih župa.

Prve večeri fra Mario je govorio o povredama vjere i malovjerju. Bilo je govora o praznovjerju, idolopoklonstvu, gatanju, magiji i spiritizmu. Vjera je milosni Božji dar i trebamo je čuvati odd kvasca farizejskoga i od lažnih proroka, istaknuo je predavač.

Druge večeri bilo je govora o suvremenim procesima svijeta koji se najviše očituju kroz New age kao program koji utječe na okruženje u kojem se gubi osjećaj za sveto i gdje se Boga svodi na pojavu i višu silu, a ne na onoga koji je stvorio i treba upravljati ljudskim životima. Predavač je govorio i o masonskim idejama, te o praksi Joge i Reikia koji se nude kao nova duhovna ponuda. Govor i pobačaju, eutanaziji i o drugim moralnim pitanjima kod slušatelja je izazvao veliku pozornost.

Posljednjega dana seminara bilo je govora o ključnom pitanju naše vjere a to je Isusovo uskrsnuće, poziv na obraćenje i vječno spasenje. Trodnevni seminar je završio klanjanjem Isusu u Presvetome Otlarskome sakramentu. Tijekom seminara pjevanje su predvodili kočerinski framaši i Širokobriješki dukati.

seminarslika1 Seminarslika2 seminarslika3 seminarslika4 seminarslika5 seminarslika6 seminarslika7 seminarslika8 seminarslika11 seminarslika12

kocerin.info

2 komentara

  1. Lijepo, nema šta. Slava Bogu, i hvala mu.

    Like(5)Dislike(0)
  2. Glupost

    Like(1)Dislike(3)

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.