Tuga za kladioničare: Oporezivat će se i dobitci do 100 KM

Porezna uprava Federacije BiH predložila je da se isplate dobitaka od igara na sreću do 100 KM oporezuju porezom na dohodak. Zbog velikog broja isplata dobitaka, kako je dodao Isović, porez na dohodak od igara na sreću do 100 KM treba obračunavati i obustavljati priređivač prilikom svake isplate, a uplatu vršiti tjedno u roku od pet dana po isteku tjedna i da ovaj porez bude prihod Fonda MIO.

Kako je navedeno, očekivani efekti ove inicijative su povećanje porezne baze, sprečavanje zloupotreba u isplati, dobici će biti jednako oporezovani, a ukoliko bi se zadržali trendovi iz prošle godine očekuje se da bi, samo po ovoj stavci, povećanje javnih prihoda moglo iznositi oko 44 milijuna KM.

Dobitci na više listića

Naime, Porezna uprava Federacije BiH pokrenula je inicijative za izmjenu nekoliko zakona, a ukoliko bi se ti prijedlozi realizirali očekivani učinak na godišnjoj razini na proračun Federacije BiH i županija iznosio bi više od sto milijuna maraka.

V.d. direktora Porezne uprave FBiH Šerif Isović izjavio je danas na pres-konferenciji da, prema postojećem Zakonu o porezu na dohodak, dobici od igara na sreću i klađenja nisu jednako oporezivani, te da se na dobitke ostvarene u igrama na sreću, čija vrijednost ne prelazi 100 KM ne plaća porez na dohodak.

Naveo je da postoji osnovana sumnja da se i dobici iznad 100 KM dijele na više listića i na taj način izbjegava plaćanje poreza na dohodak, te dodao da nema prihoda u proračune na isplate do 100 KM.

”U 2015. godini je isplaćeno 444,2 milijuna KM po osnovu dobitaka do 100 KM, bez plaćanja poreza”, rekao je Isović.

Promjene u ugovorima o djelu

Kada je riječ o ugovorima o djelu u Poreznoj upravi FBiH smatraju da postoji prostor za izmjene. Naime, postojeće stanje je takvo da se na ugovore o djelu plaća porez na dohodak po stopi od 10 posto, plaća se doprinos za MIO na teret poslodavca po stopi od šest posto, zatim doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od četiri posto, dok se doprinosi za nezaposlene ne plaćaju.

Isović je naveo da se procjenjuje da je u 2015. po osnovu ugovora o djelu isplaćeno više od 180 milijuna KM.

Suština prijedloga, odnosno ove inicijative jeste da se povećaju porez i doprinosi na ugovore o djelu ili druga mogućnost da se na ugovore o djelu uvedu doprinosi na teret zaposlenika kao i na plaću (31 posto), odnosno da se razmjerno ovom prihodu, u skorije vrijeme smanje doprinosi na plaće tj. doprinosi na teret poslodavca za zaposlene u radnom odnosu.

Očekivani učinci ove inicijative su povećanje porezne baze, sprečavanje zloupotreba ugovora o djelu, porezni obveznici bi bili dovedeni u ravnopravniji položaj, te povećanje javnih prihoda za više od 26 milijuna maraka.

Isplate toplog obroka i regresa

Sljedeća inicijativa se odnosi na isplate toplog obroka i regresa. Prema postojećim propisima, naknada za topli obrok ne oporezuje se do dva posto prosječne plaće u FBiH po danu (što je mjesečno oko 360 KM bez poreza). U postupku inspekcijskog nadzora je utvrđeno da postoje određene zloupotrebe. Među ostalim, s obzirom da neki imaju plaće i 35.000 KM (bankarski sektor), to se bez poreza može isplatiti regres u iznosu 24.500 KM.

Suština prijedloga, odnosno inicijative Porezne uprave je da se propiše jednak iznos toplog obroka (npr. pet maraka po danu) i jednak iznos regresa (npr. 800 KM) koji se neće oporezivati ili ove naknade oporezovati u cijelosti kao i plaće, te da se isplate vrše na račun. Financijski učinak te inicijative nije procijenjen jer, kako je kazao Isović, ne posjeduju sve podatke o isplaćenim naknadama za topli obrok i regres, ali je efekt sigurno višemilijunski.

Promet kladionica

Predložene su i izmjene Zakona o igrama na sreću, a te igre su podijeljene i različito oporezivane. Za igre na sreću ili klađenja koja su zasnovana na računalno snimljenim događajima plaća se paušalna naknada u iznosu od 300 KM po svakom uplatnom mjestu, dok se na ostale igre koje se zasnivaju na stvarnim događajima (u kojima sudionici pogađaju ishode različitih sportskih i drugih događaja s neizvjesnim rezultatom) plaća pet posto naknade za igre na sreću.

Isović je naveo da je u 2015. promet kladionica na koje se plaća paušal iznosio 378, 8 milijuna KM. Predlažu da se izvrše izmjene i dopune Zakona o igrama na sreću tako da se propiše obračun i uplata naknade jednako za sve igre na sreću tj. u postotku od svake pojedinačne uplate igrača.

Sarajevo plaća 37 posto poreza Federacije

Porezna uprava Federacije BiH je u 2015. godini naplatila 4,1 milijardu KM izravnih poreza i doprinosa što predstavlja povećanje od 8,12 posto u odnosu na prethodnu godinu.

”Promatrano po županijama, u Kantonu Sarajevo je lani naplaćeno 1.532.082.325 KM, što predstavlja povećanje za 7,11 posto, a u ukupnoj strukturi javnih prihoda na području ove županije je naplaćeno 37,31 posto svih prihoda Federacije BiH”, naveo je Isović.

U Tuzlanskom kantonu je naplaćeno 662.236.340 KM, što je gotovo šest posto više nego 2014. U Zeničko-dobojskom kantonu naplata je iznosila 540.339.760 KM, a rast je u odnosu na prethodnu godinu bio 15,36 posto. Rast naplate poreza i doprinosa zabilježen je i u Hercegovačko-neretvanskoj županiji gdje je s 513.206.046 KM zabilježeno povećanje od oko 10 posto.

Ukupan saldo duga prema Poreznoj upravi Federacije BiH na dan 31. decembra 2015. godine iznosio je 2.295.718.950 KM.

Bljesak.info

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.